top of page

Småbåthavna

Fauske båtforening eier området og driver småbåthavna, nå med 73 båtplasser. En båtplass koster 29.000 – 39.000 kroner i innskudd og 3000-4500 kroner pr år, avhengig av båtens størrelse.

Einar Thomassen var leder i Fauske båtforening fra 2015 til 2022.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Forløperen til Fauske båtforening var Fauske båteierforening, som startet i 1972. I 1979 ble navnet endret til Fauske båtforening.

Samme år fikk forening tildelt området øst for Ankerske fra fauske kommune. Masse til oppfylling av området fikk foreningen fra byggingen av Vestmyra ungdomsskole.


Hadde 97 plasser

I 1981 var det ca 20 plasser, og året etter 32 plasser, på det som i dag er brygge A. Den er senere forlenget, og har i dag 43 plasser.

I 2005 kom brygge B med 30 plasser. I 2009 kom bølgedemper av betongelementer på plass. Det var en investering på 3 millioner kroner. Dermed kunne antall båtplasser økes med 24 til 97.


Ras og storm

Småbåthavna har tre ganger blitt hardt rammet av uforutsette hendelser; nærmere bestemt utrasing og uvær.

I 1987 raste rundt 10.000 kubikkmeter stein ut under utfylling av ny molo. I 2006 ble det store skader etter stormen Narve. Og en ny storm i 2018 tok knekken på betongbølgedemperen. Da forsvant de samme 24 båtplassene. Nå er det 73 plasser i havna.

Sten Nordal

Fauske båtforening har nå rundt 400 medlemmer. Einar Thomassen, som døde i 2023, var leder fra 2015 til 2022. Da overtok Sten Nordahl som leder. Med seg i styret har han pr november 2023 nestleder Ole Vidar Andreassen og kasserer Torild Nordahl. I tillegg kommer to varamedlemer; Adele Spørck og Sindre Andersen.

Tidligere ledere er Egil Otto Nordahl, Børre Leirvik, Hermann Ramberg, Harald Mørtsell, Kurt Karlsen, Fredrik Mathiesen, Bjarne Nystad, Valter Hauglid, Terje Tollånes, Leif Lindstrøm, Harald Mørtsell, Ove Olsen og Fred-Roger Horndal.

Kilder: Einar Thomassen, Fred Roger Horndal, Odd Olsen.

Yorumlar


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page