top of page

Bakgrunnen for altomfauske.no

I de fem årene 2008 til 2012 ble jeg leid inn av Fauskebokas redaktør, Inger Ellen Eftevand Orvin, for å skrive korte artikler om årets begivenheter. 40 artikler hvert år krevde mange flere kandidater å velge mellom, kanskje oppi 150 hvert år. Jeg klipte jevnlig ut fra avisene alt som kunne være aktuelt å ha med.


Så prioriterte vi det vi vurderte som mest spennende og spesielt, det som var viktig for Fauske, og kunne stå seg litt inn i historien.


Eksemplene kunne være de som fikk kulturprisen, de som fikk næringsprisen, nyetableringer av bedrifter og idrettsbragder.


Etter denne perioden satt jeg med flere hundre interessante artikler fra nyere historie. Jeg fortsatte å samle sånne.


Jeg tenkte at dette er Fauskes nye historie, og at den bør tas vare på. Derfor ideen om å samle dette på ei nettside. Den inneholder selvsagt ikke bare akkurat disse artiklene fra Fauskeboka.


Jeg synes også det er viktig at folk vet om, og er bevisst på, alt hva Fauske har å by på. Alle arbeidsplassene, alle foreningene. Jeg vil gjerne avlive myten veikrysset der ingenting skjer.


Siden inneholder nærmere 400 artikler om Fauske. Kanskje blir det etter hvert 500. Nettsiden altomfauske.no handler om hva Fauske har å by på her og nå, hva vi lever av, hva vi har grunn til å være stolte av, den nyere historien, litt gammel historie, og ikke minst, om spennende mennesker fra Fauske.

Stig Bjørnar Karlsen
Redaktør altomfauske.no

bottom of page