top of page

Fauskes skytebaner

I Fauske kommune finnes to utendørs skytebaner. En i Nordvik i Valnesfjord og i en i Daja i Sulitjelma. Begge er egnet til 6,5 kaliber rifle, og det er blinker 100 og 200 meter fra standplass.

Bildet er fra et skytterstevne i Valnesfjord.


I Valnesfjord har de hatt skytterlag siden 1899, og skytebane i Nordvika siden 1960. Der er 10 elektroniske skiver på 200 meter og 5 på 100 meter.

I 2001 kom de elektroniske skivene på 200 meter, og året etter på 100 meter. Valnesfjord skytterlag har 50 medlemmer.

Lars Fossum er leder for, og en av de beste skytterne, i Valnesfjord skytterlag.


Etter 3000 dugnadstimer og med en investering på en million kroner, sto Sulitjelma skytterlags anlegg i Daja ferdig i 2020.

Da var tre-fire års jobbing over. Først med å bygge vei, så selve anlegget. Skytebanen i Daja har, som i Valnesfjord, både 100- og 200 meters bane.

Anlegget i Daja ble bygd i 1965, og den rundt 800 meter lange veien, med to bruer, kom noen år senere. I perioden 1990-2012 lå Sulitjelma skytterlag i dvale. Men i 2020 sto altså et moderne anlegg ferdig, også med langt bedre vei.

I tillegg er anlegget bygd for øvelsene «stang», et stort mål der man skal få flest mulig treff på 20 sekunder. Og «Felt hurtig», der tre mål på tre forskjellige stede skal treffes så fort sommulig.

I nærheten av Sulitjelma skytterlags bane har jeger og fiskerforeningen et leirdueanlegg.


Vetle Sigurd Kosmo bor i Valnesfjord, men representerer Sulitjelma skytterlag. Bildet er fra et stevne i 2019 da han skjøt sin beste serie, på bortebane i hjembygda


Sulitjelma skytterlag ble etablert i 1892, og er så lang vi kjenner til Indre Saltens eldste idrettsklubb.

Skytebanene er viktig for sporten og medlemmene, men også for de mange elgjegerne. Over et hundretalls personer i Fauske tar hvert år jegerprøve. Et tjuetalls i Sulitjelma, noen flere i Valnesfjord og ganske mange fra Fauske tar den også på skytebanen i Buvika i Sørfold.


Sulitjelma skytterlag har dunt 70 medlemmer. De har også en inendørs treningsbane i kjelleren på Sulitjelma samfunnshus. Der bruker de 22 kaliber salongrifle.

Det var pistolskytebane i kjelleren på Vestmyra ungdomsskole, som ble revet i 2017. Der hadde også politiet leieavtale.

Etter flere år med uklarheter ble det i 2021 klart at Valnesfjord skytterlag får de cirka 800.000 kronene i kompensasjon for rivingen. De legger pengene inn i en ny innendørs skytebane i Nordvika, som skal stå ferdig i 2023.

Eksisterende standplassbygg blir erstattet av et mye større bygg som skal inneholde ny standplass som skal gi lavere støy, og en innendørs skytebane. Bygget er beregnet å koste 6 millioner krone. Fordi det blir miljøanlegg kan det få pegestøtte fra Miljøverdepartementet.

Den innendørs skytebanen på Vestmyra ungdomsskole ble anlagt av Valnesfjord skytterlag i 1980. Når et anlegg har fått tildelt spillemidler, kan det ikke rives uten å bli erstattet før etter 40 år. Dette anlegget ble sanert etter 36 år.

Dermed var kommunen erstatningspliktig. Og fordi Valnesfjord skytterlag var de som anla banen, ble det de som fikk erstatningen.

Den nye banen i Valnesfjord blir en geværbane. Pistolklubben, som også brukte banen på Vestmyra, vil dermed fortsatt stå uten bane. De er i kommunens vedtak invitert til å søke om samme beløp som Valnesfjord skytterlag har fått.Kilder: Lars Fossum om Valnesfjord, Ståle Indregård om Sulitjelma. Espen Johansens artikkel i Saltenposten om åpningen av anlegget i Daja, Stig Bjørnar Karlsens artikkel i Saltenposten om den nye innendørsbanen i Valnesfjord..


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page