top of page

Losjene på Fauske

Det er to losjer på Fauske, begge i Odd Fellow og holder til i samme bygg på teletunet. Den ene er for menn og heter Odd Fellow loge nr 144 Marmor. Den andre for kvinner og heter Rebekka loge nr 125 Louise.

I 1993 kom Odd Fellow-losjen i Saltdal. Etter hvert fikk de mange medlemmer med adresse Fauske.

Et styre på fem personer jobbet fra 1998 med å finne lokaler og etablere egen losje på Fauske. De fem var Leif Lindstrøm, Finn Ove Paulsen, Rune Paul Berg, Magne Annaniassen og Ole Johan Lundli.

Odd Fellow-bygget er det første etter innkjøringen til Teletunet.


I 2000 skrev de under en 40 års leiekontrakt med Fauske kommune på Telefonsentralen, det første (vestligste) bygget ved innkjøringen til Teletunet.

Huset var dårlig. Et svært omfattende dugnadsarbeid med riving, etterisolering og innvendig oppbygging gikk i gang. Arbeidet tok tre år.

Lørdag 25. oktober 2003 ble Odd Fellow Loge nr 144 Marmor, høytidelig instituert på Rognan.

2. desember 2006, etter rundt 12.000 dugnadstimer, ble losjebygget på Teletunet innviet. En stor dag i den lokale Odd Fellow-losjens historie.

Den flotte losjesalen ser sånn ut.

Samtidig ble også Rebekka stiftet, inntil videre bare som en forening, ikke en egen losje.

17. januar 2007 holdt herrelosjen de det første møtet i det nye praktbygget. 64 var til stede.

8. mars 2008 (kvinnedagen) ble Rebekka loge nr 125 Louise instituert. På stiftelsesmøte var 37 til stede. Pr 1. januar 2021 er kvnnelosjen større enn herrelosjen, 76 medlemmer mot 74.

I 2020 kostet det for herrene 2520 kroner pr år å være med i losjen . For damene var prisen 2100 kroner. På samme tid var gjennomsnittsalderen for herrene 60,5 år. For damene 67 år.

Herrelosjen møtes annen hver onsdag. Først med mingling. Så gjerne et foredrag fra enten en utenforstående eller en av losjens egne medlemmer. Kvinnene har same opplegg anen hver torsdag.

Temaene kan være svært forskjellig, men etiske problemstillinger går som en rød tråd i dette konseptet. Å bli en bedre utgave av seg selv. Å bli mer bevisst på hvordan man fremstår overfor andre, er noe som går igjen.


Odd Fellow-losjen startet i USA i 1819, kom til Europa i 1870 og den første i Norge i 1898. Den første Rebekka i Norge kom i 1909. Opprinnelsen var å være til hjelp for noen som trengte det. Losjene er med både på nasjonale og lokale hjelpetiltak. Eksempler barnebyer i Malawi og mat til jul gjennom rus og psykiatri.


Tre sentrale. Fra venstre Distrikts Stor Sire, Chartermedlem og tidligere Overmester Rune Paul Berg (f58), Storrepresentant Egil Fagerheim (f48) og Overmester Jan Helge Kildal (f62).

Overmestere:

2003-2005: Rune Paul Berg

2005-2007: Leif Lindstrøm

2007-2009: Alf-Roald Leier

2009-2011: Robert Helgesen

2011-2013: Gisle Vasskog

2013-2015: Egil Fagerheim

2015-2017: Ken André Johansen

2017-2019: Ove Jan Brunstad

2019: 2021: Jan Helge Kildal

2021-2023: Ole Martin Pettersen

2023-2025: Tom Jacobsen


Tre sentrale. Fra venstre tidligere Overmester Siw-Karin Fagerheim (f55), Overmester Jorun Bringsli (f52) og Storrepresentant Ulla Britt Karlsen (f49).


Overmestere Rebekka:

2008-2009: Siw-Karin Fagerheim

2009-2011: Bjørg Helskog Hjemås

2011-2013: Sidsel Sørdahl

2013-2015: Laila Nordhaug

2015-2017: Ulla Britt Karlsen

2017-2019: Ilvi Busch

2019-2021: Jorun Annie Bringsli

2021-2023: Sissel Alver

2023-2025: Sissel Alver


De to losjene har fem chartermedlemmer hver. Chartermedlemmene utnevnes ved starten av losjen, og de står der til evig tid som grunnleggere. Fellesbilde av de fem henger i losjens lokaler.

De fem damene er Annie Nystad, Eva Kristensen, Laila Hjemås, Gerd Langseth og Dagmar Rolandsen.

De fem i herrelosjen er Leif Lindstrøm, Magne Annaniassen, Finn Ove Paulsen, Rune Berg og Ole Johan Lundli.

De to losjene har også hver sin storrepresentant, begge valgt for fire år i 2019. Det er Ulla Britt Karlsen og Egil Fagerheim Storrepresentantens rolle er å være den lokale losjens representant i distriktsrådet, et bindeledd utad. De har kontakt med losjen i Bodø og oppover i systemet.


De andre Odd Fellow-losjene i Salten er:

Glomfjord: Odd Fellow og Rebekka

Saltdal: Odd Fellow

Bodø: 6 Odd Fellow og 4 Rebekka


Rune Berg fra Fauske er Distrkts Stor Sire. Det betyr at han er leder for distriktsrådet sammensatt av alle losjene i Salten.

Commentaires


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page