top of page

Fauske heter også Fuossko

I september 2014 vedtok et enstemmig planutvalg i Fauske at Fauske også skal hete Fuossko. Etter det ble det samiske skiltet satt opp ved innfarten til byen.

Fuossko. Fauske ble fra 2014 også kalt Fuossko.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Her er noen av de samiske navnene på steder i Fauske:

Finnåjdde – Finneid

Ærstade – Erikstad

Leivsæhtta – Leivset

Hoallto – Holtan

Lunnda – Lund

Muvvo – Moen

Laksoavvo – Lakså

Njárggagiehtje – Øynes

Rudda/Ruddaloukta – Røvika

Ruonásse – Grønås

Senståhka – Sjønstå

Davve-Loannga – Ytre Klungset

Sisnep-Loannga – Indre Klungset

Ståhpe – Storvik

Biernnabuollda – Bjørnbakkan

Kosmåhka – Kosmo

Sulitjlema heter Sulisjelmmá på samisk. Mange av stedsnavnene som er i bruk i Sulitjelmaområdet er samiske, for eksempel Tjorvi, Såki og Daja

Kilder: Arrans stedsnavnforlag i Fauske. Stig Bjørnar Karlsens artikkel i Saltenposten 11. september 2014 om Fuossko-vedtaket.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page