top of page

Han var en bauta i Ap-bastionen Fauske

Bergenseren Henry Tvedt, født 8. juni 1928, ble ordfører i Grane som 35-åring i 1964. Han ble aldri ordfører i Fauske, men han var like fullt den mest fremtredende Arbeiderparti-politikeren i kommunestyret i en mannsalder.

Henry Tvedt i 1.maitog på Fauske en gang på 90-tallet.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Henry Tvedt var utdannet på jernbaneskolen i Oslo i 1948, og flyttet til Drevvatn på Helgeland året etter. I 1952 ble han gift med Borgny, opprinnelig fra Mjåvatn i Vefsn. Året etter, i 1953, kom datteren Bjørg.

I 1957 flyttet de til Brekkvasselv i Nord-Trøndelag, året etter tilbake til Helgeland og Svenningdal. Året etter, i 1959, kom sønnen Øyvind.

I sin lange karriere i NSB var han telegrafist, togekspeditør, 1. fullmektig, understasjonsmester og regionsjef. Henry Tvedt ble pensjon fra jobben på jernbanen da han var 60 år gammel i 1988.


Lang karriere

Men for de fleste på Fauske er han mest kjent som en fremtredende politiker i det ledende partiet. Han flyttet til fauske i 1967 da han gikk av som ordfører i Grane.

Han satt i fauske kommunestyre i perioden 1971-2003. Mye av denne tiden satt han i formannskapet og var gruppeleder for Arbeiderpartiets kommunestyregruppe.

Han var leder i helse- og sosialstyret og barnevernsnemnda, og han har lang fartstid som overformynder i Fauske. Han nøt stor respekt både hos sine egne og hos motstandere.

Tøffe dueller

Spesielt var hen kjent for sine mange dueller i kommunestyret med Høyres Harald Jøstensen. Begge var både slagferdig og hadde stor sans for humor.

I 2023 sier Harald Jøstensen dette om Henry Tvedt og diskusjonene dem imellom:

- Vi hadde stor respekt for hverandre. Ikke sånn at det dempet konfliktnivået. Vi kunne være svært uenige, men jeg hadde stor respekt for Henry Tvedt både som politiker og menneske. Han var ryddig, og når det lå til rette for samarbeid på tvers av partipolitikken, så var han med på det også, sier Harald Jøstensen.

Takket nei

I et intervju med Nordlands Framtid i 1988 sa Henry Tvedt at han etter sin ordførerperiode i Grane sa seg ferdig med politikk for godt.

I det samme intervjuet sa han at han ble spurt om å bli ordfører i 1983, men at han takket nei fordi han ikke ville bli heltidspolitiker.

Han la til at han visste hvor tøff oppgave det var snakk om etter sine fire år på toppen i Grane.


Mange verv

Men det ble likevel mye politikk etter hvert også i Fauske. Selv med denne rekka er vi ikke sikker på at vi har fått med oss alle hans politiske verv:

Stiftelsen Fauske eldresenter, flere borettslag, tingretts- og lagmannsrettsommer, valgstyret, kommunalt råd for funksjonshemmede, institusjonsråd for sykehus, generalforsamling i SKS, kommunalt råd for funksjonshemmede

samevalgstyret, valgstyret, finansutvalg, årsmøte i bedriftshelsetjenesten, nemnd for lokal tilpasning av ny kommunelov, generalplanutvalget, styreleder sykehjem og komite for å håndtere lekkasjene i Stengvannet.


Badstua

Utenfor politikken var han ivrig både vedhogger og bærplukker. Han var aktiv i Fauske helsesportslag, og hans store lidenskap var badstua i svømmehallen. Der var han med i en fast gjeng med problemløsere som hadde samling en dag i uka.

Henry Tvedt døde 15. november 2012. Han ble 84 år gammel.


コメント


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page