top of page

Familiens hus

Da familiesenteret åpnet i 2002, var Fauske en av seks prøvekommuner der man samlet de forebyggende helsetjenestene.

Fra januar 2021 ble barnevernstjenesten, PPT og familiesenteret samlet i Familiens hus, tidligere lysverkgården rett ved rådhuset.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sto for den offisielle åpningen av familiens Hus 12. september 2022. I midten enhetsleder Reidun Bjørnådal Storli, til høyre ordfører Marlen Rendall Berg.

Foto: Eva S. Winther

Disse tre var lederne da Familiens hus åpnet i Lysverkgården i 2021. Fra venstre barnevernsleder Ulf Flønes, avdelingsleder PPT, Svein Kristian Lysvoll og ledende helsesykepleier Reidun Bjørnådal Storli.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


PPT, som betyr pedagogisk-psykologisk tjeneste, var interkommunal. Nå har Fauske egen PPT, men andre kommuner kjøper tjenester.

PPT ledes av spesialpedag Svein Christian Lysoll, og har 12 ansatte på Fauske og to i Saltdal. I tillegg kommer en logoped, som er underlagt PPT, men holder til på Rådhuset.


Barnevernstjenesten ledes av barnevernsleder Ulf Flønes, som er utdannet barnevernspedagog. Barnevernstjenesten i Fauske har 15 ansatte

Helsesykepleier Maren Tønder Vasskog og fire måneder gamle Even Hollum fant tonen på spedbarn-kontrollen.


Den tredje avdelingen på Familiens hus ledes av ledende helsesykepleier Reidun Bjørnådal Storli. Avdelingen heter helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Under denne avdelingen, som har 17 ansatte finnes skolehelsetjenesten, helsestasjon for barn, helsestasjon for ungdom, vaksine, fysioterapi for barn og unge og foreldrestøtte.

Familiens hus er bygd om til å samle forebyggende helsearbeid i Fauske.


Tidlig innsats og samhandling er stikkord for familiens hus. Her er ei dør inn for alle. Unntaket er ungdommens helsestasjon, smhar egen dør inn for å være så diskrét som mulig.


I august 2022 var ledelsen sånn på Familiens Hus:

Reidun Bjørnådal Storli enhetsleder for hele Familiens Hus.

Tonje Liland leder PPT

Kristine Sakariassen Olsen leder Barnevernet

Mariell Hansen Skogen ledende helsesykepleier

At fagfolk på tvers av avdelingene snakker sammen er et vesentlig poeng med samlingen på Familiens hus. Her fra 2021 da Ulf Flønes, Svein Lysvoll og Reidun Storli var de tre lederne.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page