top of page

Barnehager


Erikstad barnehage. Kommunal. Ligger i tidligere Erikstad skole. Lå like ved i en brakkerigg siden Erikstad skole, der de holdt til, ble revet og bygd ny. Styrer Karen Ro.

Fauske idrettsbarnehage. Privat. Ligger i Tareveien 7 på Stranda, samlokalisert med tennis- og bowlinghallen. Styrer: Maria Dønnestad (For tiden Anja Blomquist)

Hauan barnehage. Kommunal. Ligger i underetasjen til Hauan skole. Adressen er Grendeveien 1. Naturlig innkjøring via Gryttungveien eller Sjåheiveien. Styrer: Hilde Kristensen Moen.

Kvitre barnehage. Privat. Ligger i Kvitblikveien 2 på Kvitblik (tidligere Fauskeeidet skole). Styrer: Laila Nystadbakk.

Lyngheia barnehaga avdeling Lyngveien. Privat. Ligger i Lyngveien 4 i vre Hauan, like ved der det var Bunnpris-butikk. Styrer: Nina Olufsen

Lyngheia barnehage avdeling Tinkeliheia. Privat. Ligger like ved Finneid skole på Finneid. Innkjøring fra Øvre Hauan eller Finneid. Styrer: Nina Olufsen.

Medås gårdsbarnehage. Privat. Ligger på Medås 5 kilometer nord for Fauke, et par hundre meter fra E6. Skiltet ved E6. Styrer: Jim Hansen

Stemland gårdsbarnehage. Privat. Ligger på Stemland i Valnesfjord, noen hundre meter fra avkjøringen til Nes i Stemlandssvingen. Styrer: Ann Merete Land

Sulitjelma barnehage. Kommunal. Ligger på Sandnes i Sulitjelma, like ved Sulitjelma skole. Siv Lillian Johansen

Valnesfjord barnehage. Kommunal. Ligger i Skoleveien 4 like ved Valnesfjord skole. Styrer: Laila Olsen Finvik

Vestmyra barnehage. Kommunal. Ligger i Tiurveien 4, midt på Vestmyra. Innkjørng fra Fugleveien. Er med sine seks avdelinger Fauske største barnehage. Var tidligere to barnehager, Vestmyra (rødt bygg nærmest Fauske videregående skole) og Tiurveien barnehage (nærmest Fugleveien). Styrer: Sissel AlverBilledtekst: Vestmyra barnehage.

Et avisutklipp fra barnehagenes barndom.

Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page