top of page

Landbruket i Fauske

Landbruket i Fauske

Her får du en oversikt over landbruket i Fauske. Bøndene er organisert i bondelaget eller bonde- og småbrukarlaget. Kim Børge Johansen...

bottom of page