top of page

Landbruket i Fauske

Her får du en oversikt over landbruket i Fauske. Bøndene er organisert i bondelaget eller bonde- og småbrukarlaget.

Kim Børge Johansen fra Stemland i Valnesfjord var i mange år leder i Fauske og Sørfold Bondelag.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Hvem som driver med hva pr våren 2022:

Melk

I Fauske er det 11 melkebruk:

Jonny Øien, Løkås i Valnesfjord

Oddbjørn Olsen, Nes i Valnesfjord

Richard Skagen, Nes i Valnesfjord

Vibeke Solbakk, Holstad

Ann Elin Olsen og Kjell Larsen, Røvika (også sau)

Karl Gunnar Strøm, Leivset

Brita Svenning og Geir Soleng, Holtan

Audun Dahl, Holtan

Lars Morten Rødaas, Rødås

Per Bernhardsen, Rødås

Vidar Hasselberg, Holtan

Tre av disse har melkerobot. Det er Strøm, Olsen/Larsen og Skagen.

Kjøtt

De fleste melkebruk har også kjøttproduksjon fra storfe. Andre gårdbrukere med bare kjøttproduksjon, fra storfe eller sau:

Kim Børge Johansen, Stemland, sau og storfe

Håvard Solem, Holtan, storfe

Kaare Moan, Kvitblik, storfe

Bjørnar Sveli, Kvitblik, sau

Trine Rølvåg, Tverå, sau

Snorre Forsbakk, Kvitblik, sau

Fredrik Hunstad, Medås, sau

Gunnar Breimo, Kvitblik, sau,

Rune Stokland, Klungset, sau

Margrethe Aadahl, Kosmo i Valnesfjord, sau

Svein Birkelund, Nystad i Valnesfjord, sau

Johan Rødås, Rødås, sau

Knut Pettersen, Leivset, sau

Monica Øines, Bringsli, sau og storfe

Andre:

Tørresvik gård ved Stein Vegard Thuv, egg

Geir Henriksen, gulrot (Nord-Norges største)

Børge Stokland, Stokland i Valnesfjord, gulrot og potet

Gerda og Gunnar Schjeldrup i Røvika, bringebær og jordbær

Arne Solvang, Bringsli i Valnesfjord, jordbær

Ruth Anne Seljeås, Leivset, jordbær


Denne gården på Leivset er Fauskes største.

Det største bruket eies av Karl Gunnar Strøm og Jeanette Aronsen, opprinnelig fra Saltdal. De kjøpte Fauskes største gård fra Ole Martin Pettersen og Kirsti Ellingsen sommeren 2017 for 7,9 millioner kroner.

I 2009 tok Pettersen/Ellingsen i bruk et nytt stort fjøs med Fauskes første melkerobot. Til sammen en investering på 8,5 millioner kroner den gangen.

På denne gården har det de siste årene vært 70 kyr, derav 60 melkekyr, I tillegg 70 ungdyr. Melkekvota var i 2015 på 550.000 liter, og rundt gården er det 360 mål dyrket mark. I tillegg leier de mye jord.


I 2009 gikk bondelaget og bonde- og småbrukarlaget sammen om et arrangement. På bildet Kirsti Ellingsen, som representerte bondelaget, og Lars Morten Rødaas, som i mange år har vært leder av det lokale bonde- og småbrukarlaget.


Småbrukarlaget

Den andre og eldste bondeorganisasjonen ble startet i 1913 med navnet Fauske bonde- og småbrukarlag.

De var Nordlands aller første bonde- og småbrukarlag. En av årsakene til at Fauske var tidlig ute, var at fagforeningen i Sulitjelma hadde vist dem betydningen av å stå sammen. Mange småbrukere jobbet i gruvene og lærte mye om organisasjonsarbeidet.

Andreas Moan, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet 1921-1940, var en av de som var med fra starten.

Da Nordland fylkeslag feiret sitt 100-årsjubileum på Fauske i 2013, fortalte Birte Lykkegård om historien og fremveksten.

I dag heter det Fauske og Sørfold småbrukarlag, og det har de siste rundt 15 årene vært ledet av Lars Morten Rødaas (f59).

.Han sier det var større forskjell på småbrukarlaget og bondelaget før, men at småbrukarlaget fortsatt ivrer noe mer for å ta vare på de små brukene.

Fauske og Sørfold småbrukarlag har 35 medlemmer, mens bondelaget er over 60.

Lars Morten Rødaas leder Fauske og Sørfold bonde- og småbrukarlag
Kilder: Jan Ole Øverland, Landbrukskontoret, flere av de nevnte bøndene.

Kilde stor gård Leivset: To artikler i Saltenposten av Eva Winther om den store gården på Leivset. En i forbindelse med nyinvesteringen, en i forbindelse med overtagelsen.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page