top of page

Helse-, omsorg og velferd i Fauske

Helse-, omsorg og velferd i Fauske

Helse- og omsorg og velferdsenheten i Fauske kommune utgjør 330 årsverk fordelt på 420 personer. Det kan deles inn på denne måten:...

bottom of page