top of page

Valnesfjord helsesportssenter

Valnesfjord helsesportssenter i Østerkløft øverst i Valnesfjord har 84 ansatte og en kapasitet på 87 døgnplasser. De leverer 13 700 pasientdøgn i året. Ca. 30 prosent av disse er barn og unge.

Helse Nord er oppdragsgiveren, og senteret gir disse 13 diagnosene: Habilitering voksne, KOLS og andre luftveislidelser, Inflammatorisk revmatisk sykdom, Muskel (skjelettlidelser og ikke inflammatorisk revmatisk sykdom, Kreft , Overvektsopererte ,sykelig overvekt ,Hjerneslag ,Nevrologi ,Hjertesykdom ,Arbeidsrettet rehabilitering ,Habilitering barn og unge ,Barn med revmatisk sykdom ,Langtidsoppfølgning av barn og unge etter alvorlig sykdom/skade ,Overvekt barn og unge

Senterets hovedvirkemiddel er tilpasset fysisk aktivitet. Målet er å få pasienten til å øke aktivitet og deltagelse, og at de ser muligheter fremfor begrensninger.

På senterets nettside heter det: Med vår kompetanse og trygge rammer lykkes vi ofte, ved at pasientene opplever mestring – noe som er avgjørende for videre motivasjon og engasjement.Stor virksomhet

På senteret er det ansatt overleger, leger, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeut, psykologspesialist, ernæringsfysiolog, sosionom, idrettspedagoger. I tilleggkommer administrativt personale og ansatte med ansvar for kjøkken, renhold og tekniske tjenester.

Valnesfjord helsesportssenter har blitt bygget og restaurert i flere omganger og har per i dag ca. 12 000 kvadratmeter bygningsmasse. Gymsal, basseng, konferanserom, kjøkken, kantine i tillegg til kontorer og rom til pasientene.

Det er bare siste to årene investert rundt 40 millioner kroner i restaurering av pasientfløy og bygging av spesialrom.

Rundt senteret er det et flott naturområde opp mot Sjunkhatten nasjonalpark. Ved senteret er det en tilrettelagte turstier og skiløyper.

Lions-aksjon

Valnesfjord helsesportssenter var de første årene en egen post på statsbudsjettet. Nå er de en privat, ideell stiftelse der eierne ikke har lov å ta ut overskudd. Et eventuelt overskudd skal gå direkte tilbake til virksomheten

Helsesportssenteret i Valnesfjord er CARF-akkreditert. Det betyr at de tilfredsstiller internasjonale krav til tverrfaglige medisinske programmer for rehabilitering og habilitering. De er også sertifisert som Miljøfyrtårn

Valnesfjord helsesportssenter sto ferdig i 1982, og Lions har en stor ære for etableringen. I forbindelse med Lions’ Røde fjær-aksjon syklet cp-rammede Kjell Østerkløft fra Valnesfjord og blinde Gunnar Eriksenfra Fauske fra Lindesnes til Nordkapp på tandemsykkel til inntekt for aksjonen og senteret.

Valnesfjord helsesportssenter ble, og er fortsatt, Norges andre helsesportssenter. Det første ligger på Beitostølen.Direktører

Håkon M. Pettersen var styreleder på senteret i 20 år. Harald Jøstensen har vært en lengre periode. Nå er Per Kristen Løkås styreleder.

Leif Harald Paulsen var den første direktøren på Valnesfjord helsesportssenter. De siste årene har det vært Iselin Marstrander (2003-2012), Øyvind Tvedt (2012-2016).

Dagens direktør er Elke-Maria Bunk (bildet), som ble ansatt i 2017. Hun er bosatt i Harstad, og ukependler til bolig i Bodø. Hun har tidligere vært ansatt i Nordland fylkeskommune, blant annet som Fylkestannhelsesjef, ved Høgskolen i Harstad og i privat helse og omsorg.

Kilder: vhss.no, Elke-Maria Bunk, artikler fra Nordlands Framtid, Nordlandsposten, Avisa Nordland og Saltenposten.

コメント


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page