Utdanning, biler og boliger

Hva slagsutdannelse har vi? Hva slags boliger bor vi i? Hvilke biler kjører vi? Her er svarene fra Statistisk Sentralbyrå.Utdannelse

Antall fauskeværinger med følgende høyeste utdanningsnivå:

Universitet/høyskole lang: 361

Universitet/høyskole kort: 1592

Videregående skole: 3448

Grunnskole 2440

Ingen utdannelse 25

Kilde Statistisk Sentralbyrå. Tallene er fra 2018.


Boliger

Det er 3283 eneboliger i Fauske (2020)

Det er 1156 hytter i Fauske (2020)

Det bor 2,09 personer pr husstand i Fauske (2020)

76 % bor i enebolig (2019)

12 % bor andesbolig (2019)

13 % bor i leilighet (2019)

74 % bor på tettsted (Tettsted er der det bor minst 200 personer og under 50 meter mellom hvert hus)

Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Biler

Biler med eiere i Fauske

Bensin 2198

Diesel 3339

Elbiler 162

Andre (mest hybrid) 187


Religion

84,5 % i Den Norske Kirke

4,8 % i andre tros- og livssynssamfunn

(Tall fra 2019)


Pendling

1537 pendler fra Fauske

845 pendler til Fauske


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen