top of page

Utdanning, biler og boliger

Hva slagsutdannelse har vi? Hva slags boliger bor vi i? Hvilke biler kjører vi? Her er svarene fra Statistisk Sentralbyrå.Utdannelse

Antall fauskeværinger med følgende høyeste utdanningsnivå:

Universitet/høyskole lang: 361

Universitet/høyskole kort: 1592

Videregående skole: 3448

Grunnskole 2440

Ingen utdannelse 25

Kilde Statistisk Sentralbyrå. Tallene er fra 2018.


Boliger

Det er 3283 eneboliger i Fauske (2020)

Det er 1156 hytter i Fauske (2020)

Det bor 2,09 personer pr husstand i Fauske (2020)

76 % bor i enebolig (2019)

12 % bor andesbolig (2019)

13 % bor i leilighet (2019)

74 % bor på tettsted (Tettsted er der det bor minst 200 personer og under 50 meter mellom hvert hus)

Kilde: Statistisk sentralbyrå.


Biler

Biler med eiere i Fauske

Bensin 2198

Diesel 3339

Elbiler 162

Andre (mest hybrid) 187


Religion

84,5 % i Den Norske Kirke

4,8 % i andre tros- og livssynssamfunn

(Tall fra 2019)


Pendling

1537 pendler fra Fauske

845 pendler til Fauske


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page