top of page

Eldresenteret - et praktbygg i sentrum

Huset er fra 1911/1912. 90 år senere, rundt årtusenskiftet ble den tidligere telegrafbestyrerboligen restaurert og gjort til Fauske eldresenter, et hus for møter og tilstelninger for foreninger, primært med eldre medlemmer. Det leies også ut til merkedager.

Fauske eldresenter, et flott bygg ved innfarten til Fauske sentrum.


Prosjektet kom i stand i forbindelse med bygging av 58 omsorgsboliger i Fauske. 33 av dem ved Helsetunet, 13 i Radioskogen og 12 på Strømsnes.

Etter samme prinsipp som når det bygges lekeplasser inntil borettslag, kom prosjektet Fauske eldresenter i gang. Det ble finansiert som en del av det omfattende omsorgsboligprosjektet.

Finn Utheim er styreleder, mens Marianne Sakariassen har ansvar for utleie.


Disponent Helge Torbergsen i Indre Salten Boligbyggelag, ordfører Anne Stenhammer og helse- og sosialsjef Frank Bernhardsen jobbet frem et økonomisk holdbart prosjekt som ble vedtatt i kommunestyret i desember 1997.

Restaureringen er gjort i samråd med Fylkeskonservatoren. Fasaden ble beholdt, men innvendig er det et moderne hus. De tre stuene er gjort om til ei stor stue, og oppe er det store moderne møterom.

Den offisielle åpningen etter renoveringen fant sted 2. oktober 2002. Prosjektet kostet rundt 2 millioner kroner.

På eldresenteret henger et kongebilde fra Fauske. Det er tatt da kong Olav, under sin signingsferd i 1959 fikk lunsj på Husmorskolen. Til venstre Husmorskolens styreleder Moy Nordahl. Til høyre, Husmorskolens rektor, Eldbjørg Lundteigen.

Huset drives av stiftelsen Fauske eldresenter. Henry Tvedt var styreleder i stiftelsen fra starten og frem til han døde i 2012. I 2013 ble Finn Utheim styreleder, og har vært det siden.

Bildet på veggen er fra åpningen i 2002. Fra venstre: Asbjørg Pettersen, Olaf Hovland, Henry Tvedt og Gyda Gulstad.


I 2021 består styret av Finn Utheim, Elisabeth Tangen, som representerer Indre Salten Boligbyggelag, og kommunens representant, Anne Irene Jensen. Asbjørn Hjemås er vara.

Utleie og daglig drift ivaretas av Marianne Sakariassen og Eva Kristiansen.

I andreetasjen er det to møterom av det nyere slaget.


Årsbudsjettet er på rundt 200.000 kroner, men leieinntektene er bare rundt en fjerdedel av det. Fauske eldresenter er derfor avhengig av en kommunal støtte som de har fått hvert år siden starten.


Kilder: Helge Torbergsen, Finn Utheim og Marianne Sakariassen om eldresenteret. Om kongebildet. Ingebjørg Alvsåker og Helena Nordal.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page