top of page

Salten Kraftsamband - Nord-Norges største

Salten Kraftsamband på Fauske er Nord-Norges største produsent av elektrisk kraft, etter Statkraft. Årsproduksjonen er 2,2 TWh fordelt på 24 kraftverk. Det tilsvarer forbruket til 110.000 husstander.

Årsomsetningen har de siste årene ligget rundt en milliard kroner, og selskapet har i flere tiår vært Fauskes største skatteyter og en bedrift med mange attraktive arbeidsplasser som krever høy kompetanse.e

Eierne er i 2023 Bodø kommune (30,04%), NTE AS (22%), Jämtkraft AB (20,06%), Nordlandskraft (Nordland fylkeskommune) (11,12%), Bodø Energi AS (4,71%), Bodø pensjonskasse (2,05%).

Forløperen startet i 1956 og ble til AS i 1964. Det var starten på den omfattende kraftutbyggingen i Sulitjelma. Daja kraftverk sto ferdig i 1958, så kom Fagerli i 1975, Lomi i 1978 og Sjønstå i 1983.

Salten Kraftsamband, oppå høyden rett ved Fauske sentrum, kom til i 1975. I 2020 har SKS nesten 100 ansatte hvorav 60 på Fauske.

Selskapet hadde flere datterselskaper, men har nå to.

Det ene er SKS Produksjon, som har ansvar for strømproduksjonen. Det ledes av administrernde direktør er Stein Mørtsell. Årsproduksjonen fra de forskjellige kraftverkene er Lomi 400 GWh, Sjønstå 290 GWh, Fagerli 270 GWh og Daja 150 GWh.


Salten Kraftsamband ruver ut over Fauske sentrum.


Det andre er SKS Handel, som driver handel med strøm i grossistmarkedet. I praksis sørger de for å selge strømmen produsert av SKS Produksjon til høyest mulig pris. De åtte ansatte driver internasjonal handel der kraften og pengene går på kryss og tvers over hele Europa. Administrerende direktør i SKS Handel er Jørgen Gunnestad.

Salget av strøm til sluttbruker skjer fra Polar kraft, som har åtte ansatte i SKS sine lokaler på Fauske. Dette selskapet var en sammenslåing av SKS Kraftsalg i Salten, Nordkraft i Harstad og Narvik og Lofotkraft i Lofoten.

Fauske har kommet ut av sammenslåingen med like mange ansatte som da salget til sluttbruker skjedde i SKS sin regi.

I 2021 ble det kjent at Polar Kraft har undertegnet intensjonsavtale med Kraftriket, som var et samarbeid mellom Valdres Energi og Ringerikskraft. Det forsikres fra SKS at det ikke vil gå ut over lokale arbeidsplasser eller støtte til lokal idrett og kultur.

På Fauske skjer også overvåkingen av kraftverkene i hele Salten og Helgeland, for både SKS og Helgelandskraft. Tilsvarende besørger Helgeland overvåkingen av linjenettet til de to selskapene.

Stein Mørtsell ledet SKS Produksjon frem til 2021.


Den første administrerende direktør var Thomas Sewell, som startet SKS sammen med Alf Ahlsen og Harald Mellerud.

Da Sewell døde i 1981, overtok Harald Mellerud, (født 16. mars 1937) som øverste sjef. Han er den klart mest kjente og profilerte SKS-direktør.

Mellerud er opprinnelig fra Jevnaker, gikk gymnas på Gjøvik og studerte i Trondheim. Han kom til Sulitjelma Gruber i 1960. Han hadde toppjobben i SKS i 20 år frem til 2001.

Den neste ble Leif Finsveen. Han gikk fra å være administrerende direktør til konsernsjef da konsernmodellen ble innført i 2003. Han satt frem til 2013 da Steinar Pettersen overtok.

Administrerende direktør i SKS, Liina Verme, i prat med Fauskes ordfører Marlen Rendall Berg.


I februar 2019 fikk SKS sin første kvinnelige sjef. Liina Veerme er opprinnelig fra Estland, men kom fra Sverige da hun startet i jobben i februar 2019.

I 2021 ble hun kåret til årets kraftkvinne i konkurranse med 56 kvinner i bransjen fra hele landet. Prisen ble tildelt av daværende olje- og energiminister Tina Bru. Juryen fremholdt blant annet at hun er en god rollemodell for kvinner som vil gjøre karriere i bransjen.

Salten Kartdata var en spennende "knoppskyting" fra SKS. Det samme var Signal bredbånd.


Artikkel fra 1994 i Nordlands Framtid om Salten Kartdata.


I 2023 gikk NTE (Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk) fra Steinkjer inn som medeiere i SKS. Med en milliard i frisk kapital er ambisjonen å bli ledende på å utvikle fornybar energi i Nord-Norge.

- Med denne avtalen spiller SKS i kraftproduksjonens eliteserie, sa Bodø-ordfører Ida Pinnerød til Saltenposten i forbindelse med avtalen. Hun representerer SKS' største eier, Bodø Kommune. Samtidig som NTE-avtalen gikk SKS inn på eiersiden med 50 prosent i Siso Energi.


Kilder: Stein Mørtsell, Jørgen Gunnestad, Harald Mellerud, Maria Edvardsens artikkel i Saltenposten om samarbeid med Kraftriket, Espen Johansen artikkel i Saltenposten om NTE-avtalen.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page