top of page

Wilhelm Morgenstierne - skogbrukssjef i 33 år

Ble herredsskogmester i Indre Salten i juni 1980. I 1981 ble stillingen statlig, og gjort om til skogbrukssjef for Fauske, Saltdal og Sørfold.

Wilhelm Morgenstierne ble årets skogvokter under Skogvokterdagen i 2019.


I 1994 fikk Fauske kommune arbeidsgiveransvaret, og skogbrukssjefen ble leid ut til Saltdal 50 prosent og Sørfold 10 prosent.

I 2001 sa Sørfold opp avtalen, og Fauske og Saltdal delte stillingen mellom seg. Fra 1994 til han gikk a ed pensjon i 2014 vekslet Morgenstierne kontorsted mellom Fauske og Rognan.

Forvalte skogen

Morgenstiernes jobb gikk ut på å forvalte skogloven, tilskuddsordninger, drive med veiledning, planlegging innen skogbruk, planlegge skogsveier og skogskulturarbeider, lage planer for skog bruket, og uttale seg til planer som berører skogbruket. Han forvaltet også skogfondregnskapet for skogeierne.

Fondet kan brukes til investeringer, og var da Morgenstierne ble pensjonist ca 2 millioner kroner.

Adelig

Han er født 8. juni 1949 i Skien. Utdannet på skogskole og landsbrukshøyskole. Gift med Anne Grete Morgenstierne (tidligere Hanssen) fra Fauske.

Heter Wilhelm Von Munthe Af Morgenstierne, som er et adelig navn. Han står i den danske adelskalenderen. Kommer fra adelsslekt som hadde store eiendommer i Danmark, men han rår ikke over noen av dem nå.

Da Wilhelm Morgenstierne ble pensjonist i 2014, ble Ørjan Alm fra Saltdal ansatt i samme stilling, skogbruksjef for Fauske og Saltdal med to kontorsteder. Etter en tid ble hans jobb bare for Saltdal. Nå er det Georg De Besche som er skogbruksansvarlig i Fauske kommune.टिप्पणियां


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page