top of page

Mesta – veiens vaktmestere

I 2003 ble vedlikeholdsavdelingen tatt ut av Statens Vegvesen, og bedriften Mesta ble startet. Over hele landet, inkludert på fauske, måtte Mesta konkurrere med andre om vedlikeholdsoppdrag.

De holder på samme plass ved Vegvesenets trafikkstasjon lengst nord på Fauske, men bygningene og tomta ble i 2015 solgt til Stadssalg, og virksomheten drives adskilt fra Vegvesenets.

Mesta har rundt 40 ansatte som styres fra Fauske.


Arbeidsmengden og antall ansatte svinger etter hvilke anbud man vinner og taper. For eksempel tapte Mesta vedlikeholdet av fylkesveiene i Salten som de hadde frem til september 2020.

På Fauske driver de nå vedlikehold av alle riksveier i Salten. Det betyr E6 fra Saltfjellet til Bognes, Riksvei 80 Fauske-Bodø, E6-Drag og Graddisveien fra E6 til svenskegrensen.

Drift og vedlikeholds sine oppgaver består blant annet av brøyting, strøing, kantslått, brøytestikk, skilting, tunnelvask, inspeksjon og beredskap. I kortversjon kaller de seg veiens vaktmestere.

Skilting er en del av vedlikeholdsoppdraget til Mesta.


Mesta på Fauske har cirka 40 ansatte, men ettersom oppdragene er spredt over et stort geografisk område er det langt fra alle bor på Fauske eller møter daglig på Fauske.

Ledelsen for Drift og Vedlikehold, med prosjektleder Tommy Hirsti i spissen, har sin base på fauske.

De samme har også ledelsen i Rekkverk nord. De monterer og reparerer rekkverk i hele Nord-Norge. Anleggsleder er Malene rød.

Mesta disponerer ei 3,5 mål stor tomt lengst nord på Fauske. På den er det et 400 kvadratmeter verksted og kontorbygg og cirka 880kvadratmeter lagerbygg.


Kilde: Prosjektsjef Gustav Thomas Lundstrøm, Mesta på Lysaker i Oslo

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page