top of page

Iris Salten avfallshåndtering

Renovasjonsselskapets anlegg på Fauske ligger midt på Vestmyra. Iris, som er et samarbeid mellom 10 kommuner i Salten, startet opp i 1993.

Karen Marie Braseth etter at hun overtok som driftsleder på Iris Salten på Fauske i 2015.


Iris startet innsamlingen på Fauske 1. januar 1994. Frem til da var det Fauske kommune som besørget avfallshåndteringen. Den gang var søppelplassen fortsatt på «Dumpen» nord for Fauske. 1. januar 1995 åpnet Miljøtorg Fauske på Vestmyra. Stort sett som vi kjenner det i dag, men bare halvparten av bygget og en mindre del av uteområdet var i Iris’ bruk. Noen år senere utvidet til hele bygget og større uteområde.


En artikkel fra Nordlands Framtid i 1994 da avfallsstasjonen ble etablert på Vestmyra.


Fauske var lenge før Iris, så tidlig som i 1987, en av de første kommunene i landet med papirinnsamling i dunk fra husstander.

Fauske var tidlig ute, og innførte kildesortering lenge før IRIS kom i gang.


I 2004 startet Iris med plastinnsamling fra husholdninger.

I februar 2013 startet de glass og metallinnsamling fra husstandene.

Iris-Salten, som har sin hovedbase i Vikan ved Tverlandet i Bodø, er en interkommunal suksesshistorie både når det gjelder samarbeid og økonomi. I første hele driftsår,1994, omsatte de for under 40 millioner kroner. I 2018 var omsetningen 276 millioner kroner. kroner.


Arvid Olufsen ledet Miljøtorg Fauske siden starten på Vestmyra frem til han gikk av med pensjon i oktober 2014. 1. februar 2015 overtok Karen Marie Braseth jobben som driftsleder. Hun hadde først ansvar for sju ansatte på Fauske og to på Vensmoen. I 2021 har hun ansvar for alle Iris Saltens 12 miljøtorg, inkludert Vikan og Bodø. det betyr ansvar for 53 ansatte i hele Salten, som styres fra Fauske.

På Fauske er det seks ansatte på miljøtorget. I tillegg har seks sjåfører av Iris sine renovasjonsbiler sin base på Fauske.

Noe sortering foregikk tidligere på Fauske, men nå foregår all sortering på Vikan.

Ragnar Pettersen fra Fauske, tidligere både teknisk sjef og rådmann i kommunen, var styreleder i IRIS i perioden 2011 til 2022.

Fra debatten i Fauske kommunestyre før Iris kom i gang. Artikkelen er fra Nordlands Framtid i 1994.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page