top of page

Hvorfor akkurat dette gatenavnet?

Hvorfor heter gatene det de heter?

Randi Kristensen har hjulpet oss i gang med dette, for i Fauskeboka for noen få år tilbake forteller hun til Kjell Bakken om opprinnelsen til noen av dem:

Skippergata: Oppkalt etter Randi Kristensens far og farfar, som begge var skippere. De brukte veien mellom hjem og sin arbeidsplass sjøen.

Ankjellveien: Her bodde maskinist Arnt Olai Johansen Ankjell, født i Sørfold i 1872.

Hansbakken: Oppkalt etter husmann Hans Martinius Johansen (1848-1934. Han eide eiendommen der han og kona Ann Sofie Andersdatter fikk ni barn.

Eliasbakken: Eid av Elias Larsen (1864-1903), som kjøpte eiendommen av Lars Jensen.

Tunveien: Vei gjennom klyngetunet, brukt av mange på vei mellom hjem og naust/sjøbuer

Leitebakken: Øverst het det Leite, som betyr topp av en vei.

Buveien: Fikk navnet fordi det var her de slapp ut kyrne fra sommerfjøsene. Lå nært grensen til utmarka, men det var inntil jernbanen kom.

Bremsebakken: Behov for oppbremsing da marmorblokkene ble fraktet med hest ned bakken.

Navnet Skippergata, her på bygget som Sparebanken reiste i sentrum, har en ganske spesiell opprinnelse.


Ellers er det kjent på Fauske at veiene i Hauan, med noen unntak, har navn etter trær og lyng, for eksempel Granveien, Seljeveien, og Moselyngveien. Veiene på Vestmyra har navn etter fugler som Sisikveien og Måkeveien. Mens veiene på Stranda har navn tilknyttet livet i havet, eksempelvis Tareveien og Krepsveien.


Hvis du vet, eller kjenner noen som vet, mer om gate- og veinavn i Fauske og deres opprinnelse, ta gjerne kontakt på 90 09 58 45 eller stigbk@stigbk.no.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page