top of page

Holmstrøm – busselskapet i Valnesfjord

Hjalmar Holmstrøm fra Valnesfjord, født 26. juni 1915, begynte å kjøre buss i 1956. Før det drev han skoleskyss med drosje.

Hjalmar Holmstrøm fra Valnesfjord, født 26. juni 1915, begynte å kjøre buss i 1956. Før det drev han skoleskyss med drosje.

Etter hvert ble det mange som skulle fraktes. Det ble skolerute mellom Valnesfjord og framhaldsskolen på Fauske. I 1957 ble det mer skolekjøring da Valnesfjord sentralskole kom på plass, og flere småskoler ble lagt ned. Det ble kirkekjøring og noe turkjøring.

1959 kom kjøring av arbeidsfolk fra Saltdal via Fauske og Valnesfjord til flyplassen i Bodø som var under utbygging. Holmstrøm hadde på det meste 9-10 mann i arbeid da gruvedrifta i Sulitjelma var på topp.

Hjalmar Holmstrøms første buss.


Han hadde oppdrag med lastebiler på Sisoanlegget, Kystriksveien og bygging av molo på Sørfugløy. Da gruvedrifta i Sulis ble lagt ned, avviklet han lastebildriften.

.Hjalmar Holmstrøm bodde på Stokland da han begynte med busskjøring. Han kjøpte en eiendom på Løkås, der skolen ligger nå. Der bygde han privathus og bussverksted, som sto ferdig 1962/63. Det hadde fire porter, og var 12 x 10 meter.

Hjalmar Holmstrøm


På 70-tallet tok turkjøringen på folks fritid seg opp, og ble en stadig større del av aktiviteten. Pensjonistturer og kjøring av fotballag til kamper var noen eksempler.

Kjell Bakkegård fikk sommerblomsten i Nordlands Framtid.


I denne perioden var det fire fast ansatte og en del ekstrasjåfører. De fire var Arne Kjølhaug, Karl Martin Johansen, Kjell Bakkegård og Aage Olsen.

Hjalmar Holmstrøm selv betjente for det meste drosjekjøringen.

Utklipp fra Nordlands Framtid i 1993 om samarbeid mellom Holmstrøm og Salten Bilruter.


Hjalmar Holmstrøm var eier og daglig leder fra han startet selskapet og frem til han døde 23. desember 1989. Da overtok kona Asbjørg, kalt Nuppe. Hun drev fram til hun døde 14. februar 2007. Da overtok sønnen Aage Olsen. Senere samme år solgte han selskapet til Bodø Sightseeing, senere Polar Tours.

Et intervju med Hjalmar Holmstrøm i Nordlands Framtid i 1985.


Rundt 2010 ble det slutt på skolekjøring for selskapet fra Valnesfjord. I anbudssystemet ble det stilt nye krav om belter og utslipp, og de gamle bussene kunne ikke brukes. Det var da Holmstrøm i praksis gikk over i historien.

Firmaet ble drevet som et eget selskap, men ble etter hvert en underavdeling og til slutt mer integrert i Polar Tours. Flere busser ble omlakkert, og den karakteristiske Holmstrøm-logoen ble borte på de fleste bussene.

Den siste Holmstrømbussen er fortsatt kjørbar og stasjonert i Valnesfjord.


Nå er det bare en buss igjen med den gamle, karakteristiske Holmstrøm-logoen, en 1994-modell som de siste årene har vært ganske lite i bruk. Den ble stasjonert i Valnesfjord, og en del brukt av den siste sjåføren fra Holmstrøm, Karl Martin Johansen. Han gikk av med pensjon i 2010, men har senere kjørt en del turer med denne bussen.


Da Covid19 kom, ble det stopp i turkjøring. Ifølge Svein Spørck i Polar Tours er det ikke planer om å flytte bussen til Bodø og omlakkere den.Kilde: Karl Martin JohansenComments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page