top of page

Glassbedriften fra 1949

Den bedriften som i dag er Fauske Glass med tre ansatte på Søbbesva, har en svært spennende i historie. En historie om en framsynt gründer, om tre industrieventyr, og om at det går opp og ned i næringslivet.

Fauske Glass & Ramme fikk Fauskes næringspris for 2010. Den ble tildelt i juni 2011.

Randi og Helge Henriksen overtok i 1988. Randi trakk seg ut i 2021, Helge ble med videre.


Det hele startet i 1949 da Halvdan Henriksen (f22), opprinnelig fra Nordfold, startet glassbedrift i kjelleren på et bolighus på Finneid.

At han havnet i glass-bransjen var helt tilfeldig. Mot slutten av krigen rakk han ikke båten da han skulle reise til sjøs. Da meldte han seg for en glassmester i Bodø, og ba om å få begynne i lære.! 2023 flyttet Fauske Glass inn i lokalene etter Exim Biltema i krysset ved Nico farvehandel.


I 1953 flyttet han fra Finneid til Fauske, og inn i bygget etter den nedlagte knottfabrikken (fabrikk som produserte trevirkebasert drivstoff til biler). Den lå omtrent der Coop Mega ligger nå.

Men virksomheten vokste, og i 1959 sto forretningsgården vest for sentrum ferdig. Etter få år var heller ikke den stort nok. I 1967 ble derfor verkstedet i under-etasjen utvidet, da et voksende bilmarked også skapte større behov for skifte av bilglass.

Firmaet som Halvdan Henriksen startet, var en ren håndverksbedrift. Etter hvert kom salg og skifte av nyvinningen termopanglass på 60-tallet. Dette glasset ble importert fra Belgia.

Den største milepælen i Fauskes glass-historie kom i 1970.

Halvdan Henriksen, var en kunnskapssøkende gründer med stort kontaktnett. Ønsket om å starte egen produksjon av isolerglass (thermopanglass), ble realisert etter nok en utvidelse av forretningsgården i Storgata.

Fauske Glass & Ramme var nå blitt en kombinert Håndverks- og Industribedrift.

I 2021-2023 flyttet den nye bedriften inn i nabolokalene på Søbbesva, så videre til Nicokrysset to år senere.


I 1978 flyttet bedriften inn i nye lokaler på Søbbesva, først og fremst for å drive isolerglassproduksjon der. I Gata beholdt de innrammingsverksted og galleri.

Fauske Glass & Ramme ble etter hvert en stor produsent og grossist av alle typer glass, som leverte til entreprenører, glassmestere og vindusprodusenter over hele Nord-Norge.

Dette var den desidert største inntektskilden i mange år, men stadig tøffere konkurranse, spesielt fra Polen, presset prisene og gjorde etter hvert egen produksjon lite lønnsomt.

I 2020 ble isolerglassproduksjonen derfor lagt ned.

I skoleåret 78/79 var Helge Henriksen, etter fullført handelsskole på Fauske, i Tyskland og utdannet seg til glassmester.

Her er Halvdan Henriksen (t.v.) sammen med Torbjørn Jensen som fikk gullklokka på Fauske Glass & Ramme. Avisutklippet er fra 1980 eller 1981.


I 1988 overtok barna Randi (f55) og Helge (f59) virksomheten. Gründeren Halvdan Henriksen trakk seg ut av bedriften et par år etterpå.

Mot midten av 90-tallet startet et annet industrieventyr for Fauske Glass & Ramme. Rec Scanwafer i Glomfjord ble storkunde på spesial-behandlet glass, til bruk som underlag for saging av syltynne wafere (skiver) til solcellepanel.

Et svært spennende prosjekt og en kjempestor kunde, men eventyret tok slutt. I 2012 la Rec Scanwafer ned i Glomfjord.


I 2009 hadde Fauske Glass & Ramme en eierandel av aksjene og en sterk hånd med i laget, da produksjonsbedriften Sikkerhetsglass Norge ble etablert i Lomibygget i Sulitjelma.

Det handlet om kraftkrevende produksjon av herdet glass, brukt

blant annet som sikkerhetsglass i vinduer, rekkverk og fasader.

Det startet bra, med gode priser til kunder over hele landet.

Men konkurransen fra Øst-Europa og Kina ble sterk, prisene falt, og våren 2013 var det slutt også for denne industrivirksomheten.

Fauske Glass og Ramme var på slutten av 80-tllet oppe i 18 ansatte, men gjennomsnittet for årene med kombinert drift har vært 12 ansatte.

Esben Normann er daglig leder på Fauske Glass.


I 2021 kom de litt tilbake til start. I nabobygget til gamle Fauske Glass & Ramme drev nye Fauske Glass videre, som en servicebedrift med glass-håndverk, der montering av bygningsglass og bilglass utgjør det største markedet.

I tillegg omfatter faget også glass til interiør og maskiner, speil og plastprodukter for både bearbeiding og montering, og funksjonsglass for energibesparelse, lyd og sikkerhet.

Det nye firmaet eies med en tredjedel hver av Esben Normann (f73), Linda Nystad (f 71), som har jobbet på Fauske Glass og Ramme siden 2002, og Helge Henriksen (f59).


I forbindelse med endringen i 2021. Fra venstre: Esben Normann, Linda Nystad, Randi Henriksen Lønnås og Helge Henriksen


I 2023 ble bygget på Søbbesva solgt, og Fauske Glass & Ramme flyttet inn i lokalene som Exim var i, i krysset E6/Eiaveien.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page