top of page

Fra Fauske Lysverk til Indre Salten Energi

Fauske lysverk, mest kjent for å selge strøm, er blitt til Indre Salten Energi. De har økt omsetningen betydelig, men å selge strøm har de sluttet med for lenge siden.

ISE holder til nord for Fauske sentrum.


1910-1911: Lokale aviser skriver om at stadig flere byer får elektrisitet.

12. november 1912: Fauske Lysverk stiftes.

17. april 1913: Første prøvekjøring på motoranlegget som produserte strøm, en 35 Hk Bolinder råoljemotor. 16 hus blir tilknyttet anlegget.

I 1929 bli en ny 60 hk dieselmotor satt i drift. Det øker kapasiteten.

23. juli 1931 blir første bedriftsavtale inngått. Samvirkelagene på Fauske og Finneid bekoster linje og transformator.

1932: De første gatelysene kommer opp i Fauske sentrum

1934: Linja fra Heggmoen står ferdig til Fauske, og fra nå sier man at alle fikk strøm. Diesel/råoljeperioden var over. Fra nå av er det vannkraft som forsyner Fauske med strøm.

1953: Jens Hjellen blir lysverkets sjef. Han satt til 1985. Nøktern drift preger bedriften under hans ledelse.

1954: Administrasjonsbygget i Rådhusgata står ferdig.

1954: Fauske kommunestyre vedtar å gå inn i Balmi kraftlag, som med utbyggingen av Balmivassdraget ville øke strømforsyningen til Fauske betydelig.

14. juli 1958: Balmi kommer på nett. Det gir overskudd på kraft i Fauske Lysverks forsyningsområde.

1970-tallet: Faglærte elektromontører inntar bedriften

1970-tallet er en stor vekstperiode for Fauske med omfattende boligbygging. Dermed vokser også Lysverket

Likviditeten er på denne tiden ikke alltid like bra. Selv på 70- og inn på 80-tallet skjer det at en ansatt i administrasjonen betaler ut lønn fra egne penger i påvente av at det kommer inn penger fra kundene.

1980-tallet: I takt med økt boligbygging blir en stadig større del av linjenettet lagt i bakken.

1983: Fauske Lysverk overtar strømforsyningen i Sulitjelma etter at det statlige bergverket var ute av driften.

1985: Leiv Larssen blir lysverkssjef. Han satt bare to år, men han ledet nettutbyggingen i mange år før det.

1987: Hans Henrik Holmvik overtar lysverksjef. Han beskrives som teknisk flink, og den som virkelig får fart på forbedringen av nettet, og tar i bruk datautstyr og annet utstyr som forbedrer både forsyningssikkerheten og de ansattes sikkerhet.

1987: Første datautstyr kommer på plass i bedriften

Ca 1990: Ny og sterkere linja fra Heggmoen til Fauske står ferdig. Den gir langt bedre forsyningssikkerhet.

1990: Ny energilov kommer. Dette endrer kraftbransjen fra å ha hovedfokus på leveranse av strøm, til også å skulle levere overskudd til eierne.

1999: Lysverket flytter inn i nybygget i Follaveien

2006: Antall kilometer kabel i bakken passerer antall kilometer kabel i lufta.

2008: Ove Sørdahl overtar som administrerende direktør. For første gang ledes Lysverket av en økonom.

Fem ansatte i 2012, med årstallet de begynte i parantes: Fra venstre: Åge Simonsen (1990), Thor Henning Jensen (1976), Håkon Andersen (1988), Margaret Jakobsen (1979) og Ove Sørdahl (2008).

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

2012: 100-årsjubileum med Ylvis i Fauske idrettshall.

2012: Fauske Lysverk omsetter for ca 60 millioner kroner, har 30 ansatte og ca 6500 kunder. Selskapet eies av Fauske kommune (44,64 %), Bodø Energi (12,4 %) og 548 øvrige eiere, alle med under 1 %.

I tillegg blir rundt 360 transformatorer flyttet ned fra stolpene, og noen bygd om sånn at de kan betjenes fra bakken. Alt for å redusere behovet for klatring.

Fauske Lysverk er de siste årene frem til 2015, det eneste el-verket i Norge som fortsatt brukte navnet lysverk.

2015: 1. juni 2015 fusjonerer Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag etter en omstendig og kronglete prosess. Det nye selskapet får navnet Indre Salten Energi, forkortet ISE.

Kundene i Sørfold haddefør fusjonen betydelig dyrere nettleie enn Fauske. Fusjonen medfører at kundene i Fauske får litt dyrere nettleie, mens kundene i Sørfold får betydelig billigere nettleie.

I 2016 starter Indre Salten energi med utskifting til målere med automatisk avlesing. Det betegnes som den største modernisering av strømnettet på over 100 år. Det ble sluttført i 2020.

2017: Ove Sørdahl slutter som administrerende direktør i Indre Salten Energi AS for å bli verksdirektør på Elkem Salten.

2017: Styreleder Ole Martin Pettersen blir direktør.

2017: Fauske Lysverk slutter å selge strøm. Salten Kraftsamband, og senere Polar Kraft, overtok strømsalget. Polar Kraft har i 2020 åtte ansatte på Fauske som driver denne virksomheten.

Bakgrunnen er en stadig sterkere konkurranse om strømkundene med smarte markedskampanjer fra en rekke selskaper landet over. Det er krevende å være i konkurranse ute mot sluttbruker, og svært vanskelig for et lite selskap å henge med.

2018: Odd Emil Ingebrigtsen slutter i BRUS (Bodøregionens uviklingsselskap) og blir direktør i Indre Salten Energi.

2019: Indre Salten Energi kjøpte elektrobedriften Indre Salten Installasjon. Fauske lysverk hadde elektriker-avdeling fra 2007 til den ble lagt ned i 2010. Den ble gjenopptatt i 2015 fordi Sørfold Kraftlag hadde en lignende avdeling ved fusjonen.

2020: Odd Emil Ingebrigtsen blir utnevnt til fiskeri- og sjøfartsminister i Erna Solbergs regjering. Per Sivertsen, som siden 2018 har ledet ISE Enterprise, blir administrerende direktør.

Per Sivertsen var frem til juni 2022 administrerende direktør for et Indre Salten Energi i stor vekst.

Sivertsen er født 2. juni 1955. Han kom fra Norconsult til ISE i 2018, men har jobbet i energibransjen det meste av livet. Mest i Salten Kraftsamband, men han har ledet både Dragefossen i Saltdal og Meløy energi. Han er opprinnelig fra Hattfjelldal, men har bodd på Fauske siden 1982.

Per Sivertsen gikk av med pensjon 1. juni 2022. Da kom Øystein Andreas Skaland (f 1980) inn som administrerende direktør. Han er fra Saltdal, og har lang erfaring fra kabelprodusenten Nexans, sist som project manager.

Øystein Skaland har siden 1. juni 2022 ledet Indre Salten Energi.


Indre Salten Energi ble navnet etter sammenslåingen av Fauske Lysverk og Sørfold Kraftlag. Selskapet består av fem datterselskaper. Til sammen har ISE Energi 67 ansatte og omsatte i 2019 for cirka 160 millioner kroner. Til sammenligning hadde Fauske lysverk ved 100-årsjubileet i 2012 en omsetning på 67 millioner kroner og 35 ansatte.

De fem datterselskapene:

ISE Nett. De sørger for strømforsyningen via høyspentnettet og lavspentnett inn til forbrukerne, som er 8il 8000 kunder i Fauske og Sørfold kommune. 7 ansatte, omsatte i 2019 for 72 millioner kroner.

ISE Enterprise. De gjør arbeid på linjenettet, i prinsippet over hele landet ettersom de konkurrerer om anbud. 30 ansatte. Omsatte i 2019 for 62 millioner kroner.

ISE Elektro driver med elektroinstallasjon til privat- og bedriftsmarkedet. 17 ansatte. Omsatte i 2019 for 22 millioner kroner.

ISE Produksjon. De har egenproduksjon fra kraftverket på Kvarv, og de selger kraft i kommisjon for Salten Kraftsamband. En ansatt. Omsatte i 2019 for 4 millioner kroner

ISE Produksjon Røyrvatn. Egen produksjon gjennom kraftverket Røyrvatn. Selskapet eies en tedjedel hver av ISE, Fauske kommune og Sørfold kommune. Omsatte i 2019 for 5 millioner kroner.


Ny sammenslåing

1. januar 2021 blir selskapene Elektro, Produksjon og Entreprise slått sammen til ISE AS, og Roald Normann blir ansatt som daglig leder med oppstart 18. mai 2021.

ISE Nett skiftet samtidig navn til iSalten Nett AS. Morselskapet heter fortsatt Indre Salten Energi AS.

I 2023 ble John Håkon Næstby Eilertsen (bildet) ny daglig leder i ISE AS. I likhet med administrerende direktør i morselskapet er han fra og bor i Saltdal. Eilertsen har jobbet i Oras (07-14) og Caverion (14-23) Han er utdannet energ-i og miljø-ingeniør.

Gjennom denne store tavla rett ved administrasjonsbygget nyttiggjør Indre Salten Energi seg solas varme.

Kilder: Espen Andresens bok ”Et nett av tradisjoner – A/S Fauske Lysverk 1912 – 2000” og Stig Bjørnar Karlsens intervju i Saltenposten med fem ansatte (bildet) i 2012, Per Sivertsen, Ole Morten Hansen.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page