top of page

Finneid sveiseverksted

Finneid Sveiseverksted sysselsetter rundt 50, og har i mange år ligget rundt 100 millioner kroner i årsomsetning. Det gjør dem til en stor og viktig industribedrift i Fauske.

Det hele begynte i september 1974 da ekteparet Tore (f35) og Karin Rugås (f44) flyttet til Fauske med sine tre barn, Tor Kato (f62), Dag Egil (f64) og Gry (f68).

Tre søsken leder bedriften. Fra venstre Daglig leder Tor Kato Rugås, driftsleder Dag Egil Rugås og økonomisjef Gry Rugås. Bildet tatt i 2021.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Familien bodde på Storforshei i Rana, der Tore jobbet i Rana Gruber. De ønsket seg hjem, Tore fra Fauske og Karin fra Finneid. Tore startet sin enmannsbedrift med mekanisk arbeid, men det ble fort mye arbeid og flere ansatte.

Neste generasjon

I 1980, da de var kommet opp i 10-12 ansatte. De hadde vekst ut av kjellerlokalene hjemme i Finneidgata. Da bygde de sitt store sveiseverksted. Det var i lokalene der Palfinger er i dag.

De ble stadig større, og bygde i 1986 et nytt bygg like ved, der Ferda nå selger bobiler. Og i 1991 fikk Finneid Sveiseverksted næringsprisen i Fauske kommune.

Tildeling av næringsprisen. Fra venstre ordfører Anne Stenhammer, Tore Rugås, Dag Egil Rugås og Karin Rugås.


Tore og Karin trakk seg helt ut i 2006. Da overtok de tre barna. Tor Kato ble daglig leder, Dag Egil driftsleder og Gry økonomisjef. Siden har de vært det. Siden har de eid en tredjedel hver av den suksessrike bedriften.

Hall-annonse

Men ikke absolutt alt har gått på skinner. Da Nordlandshallen ble bygd i 1993, gikk et betongfirma i Bodø konkurs, og Finneid Sveis fikk ikke betalt for store deler av konstruksjonen. Da satte Tore Rugås inn en annonse i en av bodøavisene der det står: «Stålet er produsert og donert av Finneid Sveis. Evig eies kun det tapte». Den morsomme annonsen, med et tragisk bakteppe, vakte oppsikt. Den huskes av mange, og kommenteres fortsatt av enkelte fra Fauske når de gjester Nordlandshallen.

I 1998 flyttet Finneid Sveiseverksted ut av de to lokalene de hadde på Finneid og bygde et nytt og stort industribygg lengre sør i samme område.

Det nye bygget var bare litt større enn de to gamle, men ett bygg ga mer effektiv drift enn to.

Finneid Sveis sitt industribygg.


Stor arbeidsplass

Finneid Sveiseverksted driver nå i all hovedsak med stålbygg, produsert dels på fabrikken og dels på byggetomta. De operer noen ganger som underentreprenør og noen ganger som totalentreprenør. Sysselsettinga er omkring 50 personer, mens de er 41 på lønningslista i bedriften. Flertallet av de ansatte er bosatt i Fauske.

Det har skjedd en omfattende endring siden starten. De første årene var det mest sveising og mekanisk arbeid. Finneid Sveis var store aktører på Elkem, Sulitjelma bergverk og til kraftutbyggingen.

Møllna

Nå dreier det meste seg om eiendom og bygg. I tillegg til sveiseverkstedet, som altså er en stålbyggprodusent, driver de Rugås industrier, som innebærer utleie av et større industribygg, og Møllna, et nytt og stort eiendomsprosjekt på Finneidkaia.

Sveisere, platearbeidere og montører er de tre yrkesgruppene som dominerer på bedriften. Gry Janne Rugås sier det sånn: det viktigste for oss er at de har praktisk sans og stor arbeidslyst.


Kilder: Karin Rugås og Gry Rugås

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page