top of page

Finneid grus og Nordasfalt

Finneid grus AS ble stiftet i 1982 og startet produksjonen i 1983. I 2020 ble det stopp i å ta ut masse mellom veien og sjøen i Skysselvika på Finneid. Men driften fortsetter som før, bare at alle varene kommer utenfra, lagres og selges derfra.

Uttaket på finneid rett før demonteringen av bånd og knusere i 2020, men salget derfra fortsetter.


Finneid grus eies nå av Nordasfalt, et firma som eies 50 prosent av Peab og 50 prosent av Økonomistyring AS som eies av lokale aktører. Peab er en av Skandinavias største entreprenører innenfor bygg og anlegg.

I Økonomistyring AS har tre familiemedlemmer fra Fauske 20 prosent av aksjene. Ken Slettmyr eier 15,5 prosent, og sønnene Remi og Kevin 2,7 prosent hver.

Fra venstre Remi Slettmyr, Ken Slettmyr og Kevin Slettmyr


Finneid grus omsetter i overkant av 100 000 tonn sand, grus og pukk i løpet av et år. Omkring 85 prosent går til lokalt næringsliv, mest entreprenører og kommuner. 5 prosent er privatmarkedet, og 10 prosent går til asfaltproduksjon på Nordasfalts asfaltverk i Vikan.

Finneid grus, som altså er ett av selskapene i Nordasfalt, omsetter for rundt 20 millioner kroner i året.

NordAsfalt er en stor bedrift med kontor både på Fauske, Bodø og Narvik. De driver stor aktivitet over et stort geografisk område, er rundt 170 ansatte, og omsetter for rundt en halv milliard i året.

Nordasfalt har cirka 20 ansatte på Fauske. Tre på kontor og 17 i asfaltlegging, forarbeid til asfaltlegging og transport. I tillegg er det flere ansatte som bor i Fauske og jobber på Nordasfalt i Bodø.

Finneid grus rår over et stort område


På Fauske er Finneid grus godt kjent, men Nordasfalt er en stor og allsidig bedrift, også på Fauske.

Nordasfalt holder på med langt mer enn asfalt. Det gjelder blant annet fresing av asfalt, finavretting før asfaltering som er egne oppdrag som ikke nødvendigvis henger sammen med selve asfalteringsoppdraget. De driver også med tunnelvasking og feiing og brøyting. I Narvik har de en egen avdeling for bruvedlikehold som konkurrerer om oppdrag både for vedlikehold og nybygging av bruer.

I Vikan har de i tillegg til asfaltfabrikk, en egen fabrikk for emulsjon som sprøytes på bakken før asfaltering, og de driver import av bitumen som binder asfalten sammen. De har også en asfaltfabrikk på Fornes i Ballangen.

I tillegg driver de med produksjon og salg av ved. Det ble i sin tid startet for å holde asfaltarbeidere i arbeid på vinteren.

Ove Andreassen er Nordasfalts administrerende direktør. Kevin Slettmyr er assisterende direktør. Han bor og jobber i Bodø. Remi Slettmyr leder virksomheten på Fauske. Ken Slettmyr er direktør for drift i Nordasfalt.

Kilde: Kevin Slettmyr

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page