top of page

Fauske historielag

Fauske slektshistorielag ble dannet 3. mars 1998 med følgende styre. Leder Lars Andreassen, nestleder Tora Adolfsen, sekretær John-Ludvik Jakobsen, kasserer John Magne Jensen og aktivitetsansvarlig Knut Bogen.

I 2022 ble laget omdøpt til Fauske historielag. Bakgrunnen for navneendring var at laget driver i liten grad med slektsforskning, men gjør et omfattende arbeid med Fauskes historie.

Kjell Bakken har i en årekke vært en av de fremste personene i Fauske slektshistorielag, nå historielag.


Senere leder: Rolf Eriksen fra 2002, Valter Hauglid fra 2005, 2010 Kjell Bakken og 2018: Bjørn Rendall.

Styret i 2021 består av Bjørn Rendall, John Strøm, Per Asbjørn Andersen, Asbjørn Lind, Nils Ole Steinbakk og Guri Kristiansen.


Da laget ble startet ble det sagt at hensikten var å drive slektsforskning med spørsmålene Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvordan havnet jeg her?

Fauskeboka

Foreningen driver først og fremst med slektsforskning, men etter hvert også mye annen lokalhistorie. I 2011 og 2012 ga de ut magasinet «Folk før» med historiske artikler. Ett hefte pr år, et slags alternativ til Fauskeboka. Fra og med 2013 overtok Fauske slektshistorielag Fauskeboka.

Noen artikler ble for lange for Fauskeboka, og man valgte heller å gi dem ut som egne hefter eller bøker. Det to første var «Jakobsbakken gruve», det tredje om Valnesfjord idrettslags historie.


Bøker om krigen

Bokserien «Fauske under 2. verdenskrig», krevet av Kjell Bakken, er gitt ut følgende år med følgende undertittel:

2017: Overfallet

2018: Krigen slutt, okkupasjonen begynner

2019: 42/43

2020: 1944 - Okkupasjonen går mot slutten.

2021: 1945 - Kapitulajon og etterrigstid.

Slektshistorielaget har også hatt flere godt besøkte foredrag. Svein Hamran holdt i 2011 foredrag om de hemmelige tjenester, Mats Pavall om arkeologi, reindrift og fornminner. Jens Morten Kristiansen fortalte om å vokse opp mellom en isfabrikk og brusfabrikk. Og Øystein Tørres Herstad, sønn av legendariske distriktslege Øyvin Herstad, fortalte om farens liv på Fauske.

Kulturpris

I 2016 fikk Fauske slektshistorielag Fauske kommunes kulturpris for sitt arbeid.

Fauske slektshistorielag satte for noen år tilbake opp det første byskiltet i Fauske sentrum. Det står på hjørnet av Epas og forteller kort om bedriftens historie. Planen var mange slike rundt om, men prosjektet stoppet opp.

På Fauske slektshistorielags facebookside kan du se en rekke gamle bilder, være med i samtaler og følge lagets aktivitet.

Lagets nettside heter fortsatt fauskeslektshistorielag.no. Der er omfattende beskrevet tidligere og fremtidige aktiviteter.

Kilde: Kjell Bakken. Kjell Bakkens jubileumshefte da Fauske slektshistorielag fylte 20 år i 2018, Fauske slektshistorielags nettside og Facebook-side.


תגובות


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page