top of page

Fauske samfunnshus (1953-2021)


Historien om Fauske samfunnshus er historien om Fauskes stolthet og storstue, om utallige store opplevelser og begivenheter, om huset der folk møttes og mye skjedde. Det er historien om konserter med store artister, The Arrows, 17. mai, fester, bingoer, kafé, kommunestyremøter, ungdomsklubb og Dans Fauske.

Det var stort da Fauske åtte år etter krigen fikk sin storstue, samfunnshuset.


Men det er også historien om Arbeiderpartiets maktarroganse, en kommunal skandale og økonomisk overgrep mot uskyldige små barn.

Søstrene Ruth Jensen Bahn (født 39) og Berit Gabrielsen (født 37) mistet sin mor i tuberkulose i 1943 og sin far i kreft i 1945.

Ruth flyttet til slekt på Styrkesnes, Berit til slekt på Fauske

Søstrene arvet en stor eiendom på Fauske, men fikk aldri vite det. Heller ikke da de ble større, ikke engang da de ble myndige. Først i 2016 ble det kjent. Da hadde den ene av søstrene gått bort.

Mye folk samlet i og ved Fauskes storstue. Bildet er trolig fra 50-tallet.


Arbeiderpartiet var det totalt dominerende parti i Fauske etter krigen og helt fram til 70-80-tallet. Lensmann Hartvig Remmen var styreleder i Samfunnshuset AL og satt i kommunestyret for Ap. Det gjorde også overformynderen.

Remmen var en ivrig pådriver for å få bygd samfunnshuset. I avisartikler gis han æren for å ha fått til det nye praktbygget på Fauske.

Det var tid for å bygge opp samfunnet etter krigen. Nå skulle Fauske få et etterlengtet bygg for store arrangement, møtelokaler og selskaper.

Det ble samlet inn penger. 35 foreninger gikk sammen, det ble søkt lån og gravingen gikk i gang. Så, etter dette, ble det laget en avtale, mellom kommunen og de to foreldreløse jentene, godkjent av overformynder.

Her er kontrakten fra 1953, et viktig bevis i rettssaken.


I byggesøknaden står Hartvig Remmen oppført både som søker og byggherre.

- Man har tatt seg til rette på annen manns eiendom, og tatt det for gitt at man kunne inngå avtale med de to jentene. Overformynderiet lot det skje, sa de reelle eiernes advokat Torkjell Solbø da samfunnshuset bokstavelig talt endte sine dager i Hålogaland lagmannsrett i Bodø i oktober 2020.

Fra rettssaken i 2020. Fra venstre foran Per Arne Gabrielsen og advokat Torkjell Solbø. Bak fra venstre: Bjørn Inge Gabrielsen, Hans Martin Pedersen og Ruth Jensen Ban


I retten møtte avdøde Berit Gabrielsens etterfølgere, sønnene Per Arne og Bjørn Inge. Ruth Jensen Ban møtte selv i retten sammen med sin sønn, Hans Martin Pedersen

Etter to rettsrunder fikk familien Gabrielsen Bahn fullt medhold, alt befestet av Høyesterett. Kommunen eide ikke tomta, de hadde ikke engang betalt festeavgift før saken ble oppdaget i 2016.

Før rettsaken avviste kommunen et tilbud om å kjøpe tomta med samfunnshuset for 4,5 millioner kroner.

Det hører også med til historien at Fauske kommune, etter at eiendomsforholdet ble avslørt i 2016, ikke svarte på henvendelser og da det endelig kom til et møte viste de ingen vilje til å løse saken.

I november 2021 ble samfunnshuset revet. 12. november så det sånn ut.


Før rivningen ble gjennomført ble forlik forsøkt. Gabrielsen/Bahn mener de to jentene er snytt for store økonomiske muligheter som aldri fikk vite at de eide en attraktiv sentrumstomt.

Etter dommen var verdien økt. Det siste tilbudet fra eierne lød på 8,5 millioner kroner. Kommunen valgte å rive for 3 millioner. Det vil si, kommunen var tvunget til det. Økonomien var i 2021 så skakk-kjørt at Fauske kommune i praksis ble styrt av statsforvalteren.

Kommunen tapte saken, de tapte samfunnshuset og ordfører Marlen Rendall Berg sendte en skriftlig unnskyldning til familien Gabrielsen/Ban.

I starten av november 2021 startet rivningen. 16. november var hele huset revet ned, og noen dager senere alle de siste massene kjørt bort og området slettet ut.Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page