top of page

Fauske næringsforum

Fauske næringsforum er en interesseorganisasjon for næringslivet i Fauske kommune. I stillingen som daglig leder er Trine Stenvold næringslivets talsperson.

Trine Stenvold er daglig leder i Fauske nærngsforum


Fauske næringsforum var en sammenslåing av Fauske handelsstands forening og Fauske Håndverk og industriforening. Kommunens næringssjef, Egil Ostad, var sekretær de første fire årene.

Startet 26. april 1986 av Andreas Moan, Egil Ostad og Harald Mellerud. De var på dette tidspunkt henholdsvis ordfører i Fauske, næringssjef i Fauske og administrerende direktør i Salten Kraftsamband.

I 1990 ble Nils Ole Steinbakk ansatt som daglig leder. Han skulle også arrangere messer, som han tidligere hadde gjort i regi av Fauske Handelsstands Forening. Det ble arrangert messer annet hvert år i regi av næringsforum, fram til og med 2013.

Nils Ole Steinbakk var daglig leder i Fauske næringsforum i 30 år fra 1990 til utgangen av 2020.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Det første store tiltaket som næringsforumet tok initiativ til var asfaltering og gatelys på industriområdet Søbbesva.

Andre eksempler der de har tatt initiativ eller bidratt til er strandpromenaden, bautaen i rundkjøringa, truckstopp, å få Vinmonopolet til Fausske, samferdselskonferanser og at de har stått på for å opprette og beholde linjer på videregående skole.

Fauske næringsforum har vært oppe i 180 medlemmer. I 2020 var det 170, i mars 2024 var det 161.

Kari Alexandra Pettersen Haugberg har vært styreleder i Fauske næringsforum siden 2023.


Nils Ole Steinbakk ble pensjonist, og Elisabeth Nicolaisen overtok som daglig leder 1. desember 2019. Hun fikk etter noen måneder tilbud om å komme tilbake til en attraktiv bankjobb i Oslo, og Trine Stenvoll ble daglig leder fra 1. august 2020.

Gisela Gulstad, for anledningen i båten, var styreleder i Fauske næringsforum i fire år.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Styrelederne i Fauske næringsforum

Andreas Moan 1986-1991

Asbjørn Olsen 1991-1997

Ole Martin Pettersen 1997-2001

Bjørnar Kristensen 2001-2003

Sigmund Normann 2003-2006

Andreas Moan 2006-2008

Harald Helgesen 2008-2015

Kurt Arne Johnsen 2015 - 2019

Gisela Gulstad 2019 - 2023

Kari Alexandra Pettersen Haugberg 2023 -


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page