Bilophugging fra 1966

Nordland bilopphuggeri har eksistert og beholdt navnet siden 1966 da Karstein Wangen startet virksomheten i Vaskermoen ved Finneid. Wangen kombinerte mottak av gamle biler med import og salg av VW-deler.

Nesten alt frabilen kommer til nytte etter vrakingen.

I 1983 flyttet han virksomheten til «Dumpen», med samme innkjørsel som daværende søppeltipp for Fauske. Den gang uten at sortering var et fremtredende begrep i samfunnsdebatten.

I 1986 overtok sønnene Roald og Karl Ole Wangen virksomheten. Samme år ble det bygd en større bygning på området. Den ble utvidet i 1986.


Thomas Johansen har vært daglig leder siden 1. januar 2020. Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Nordland Bilopphugging ble solgt ut av familien etter 54 års drift 1. januar 2020. Nå eies det av Fauske bilberging ved Stefan Esaiassen. Ved overtagelsen ansatte han Thomas Johansen (f77) som daglig leder.

På Nordland Bilopphugging fjerner de en stor del av bilen, og selger som deler på Fauke og/eller på finndeler.no i samarbeid med bilopphuggerier over hele landet.

Spesielt speil og frontlykter er populære. De selger også mye dekk, for mange av innleverte biler har gode dekk. Bedriften har også et agentur på nye dekk. Prisen på delene ligger rundt halvparten av ny pris.

Med systemet for vraking av biler hos Nordland bilopphugging blir 90 prosent av bilen brukt på nytt. Stålet går til armeringsjern i byggebransjen, aluminiumsfelgene til ny aluminium, et metall om er vært kraftkrevende å produsere nytt. Olje blir brent i fjernvarmeanlegg, for å nevne noe.

Bilene presses sammen av en omreisende presse som de har besøk av tre ganger i året. De sammentrykte bilene kjøres til en fabrikk i Fredrikstad der de males i biter, og gjennom en magnet sorteres. Det som blir igjen, for eksempel plast og gummi fra seter, brukes til fyllmasse i boligbygging og veibygging.

Denne bilen er sluppet ned fra kran og «frontkollidert». Etterpå trener brannvesenet seg på klipping etter trafikkulykker.

Nordland bilopphugging får i et gjennomsnittsår inn rundt 750 biler. De fikk konkurranse fra tre andre for noen år tilbake, men de har beholdt posisjon om klart størst i Indre Salten. Konkurrentene er Østbø på Fauske og i Bodø, og Iris Salten i Vikan.

Vrakpanten, det kunden får ved å levere bilen, er 3000 kroner i 2020. Det har vært oppe i 3500 kroner om fast pris, og det har noen ganger vært kortvarige kampanjer med høyere pris. Moped og ATV betaler bilopphuggingen 500 kroner for å få ta imot.

Kilde: Thomas Johansen

Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen