top of page

Bensinstasjoner


På 50-tallet fikk Fauske sine tre bensinstasjoner i sentrum. Det var salg av bensin før det, men stasjoner med smørehaller kom da. Alle tre er på samme sted som i dag, selv om alle tre har utvidet og endret seg.

Odd Hjemaas t.h. var den første som drev BP, mens Thor Tofte drev stasjonen både som Norol og Statoil, og klipte snora til Circle K.


Esso

Alf Seljeås drev Esso i starten. Etter han, rundt 1960, en Myhre fra Trøndelag en kort periode. I 1963 var det klart for Fredrik Wilhelm «Tutt» Østensen (f19), som drev til han i 1976 overlot ansvaret til sin svigersønn, Stein Halvorsen (f.53)

Han hadde Esso-stasjonen fram til 1. april 2020. Da overtok Anders Leier, som da var 34 og hadde jobbet på stasjonen siden han var 17, og gått gradene fra å gå helgevakter til å bli nestsjef.


Etter å ha drevet Esso på Fauske i 44 år, overlot Stein Halvorsen stasjonen til Anders Leier i 2020.

Foto: Espen Johansen


I forbindelse med overtagelsen fortalte Stein Halvorsen til Saltenposten om store endringer i løpet av de 44 årene han drev stasjonen.

Han husket tilbake til en servicehall der to var på jobb, men at det utviklet seg til mye mindre bil og service og mye mer kiosk og mat. Han fortalte at han ble utskjelt av en kioskeier fordi han begynte å selge sjokolade på bensinstasjonen.

Esso på Fauske var den første stasjonen i Nordland som hadde døgnåpent. De sluttet med det etter et brutalt ran på natta.


Anders Leier driver Esso på Fauske, det som var Fauskes første bensinstasjon.


Shell

På Shell vet vi at Gunnar Vollum drev stasjonen i starten, godt hjulpet av Per Stenhammer. Arne Solvik, som drev verksted fra 1948 (der Notar er i dag) drev Shell en kort periode.

I 1958 kom Anton Jensen med familie flyttende til Fauske. Hans sønn, Per Anton Jensen, forteller om en liten butikk hvor en person satt og tok imot betaling for drivstoff og service som ble gjort på bilene. Andre ansatte sto ute og fylte bensin og vasket rutene

Anton Jensen drev Shell fram til 1968. Da kom Odd Hjemaas fra BP til Shell. I 1986 overtok Per Anton Jensen, som drev fram til 1997. Etter å ha jobben på stasjonen siden 1989, ble Trine Skog daglig leder i 1997, og har vært det siden.

Samtidig som hun begynte, ble servicehallen fjernet og butikken gjort mye større. Da startet de også med døgnåpen stasjon. Nyåpningen skjedde 13. juni 1997.

Også Trine Skog melder om store endringer. Drivstoffpumpene ble modernisert. Etter hvert kom 10-kroneseddelautomat på pumpene. Fast food er nå den største omsetningen. Stor er de også på brus, snus og tobakk. På 80-tallet var det lite utvalg av sånt.


Trine Skog har drevet Shell på Fauske siden 1997.


BP/Norol/Statoil/CircleK

BP på Fauske sto ferdig i 1959, og Odd Hjemaas (f34) var den første som drev stasjonen. Han var der til 1968. Da drev Bernt Nilsen frem til 1977 da Thor Tofte overtok. I 1977 ble også BP til Norol.

Thor Tofte (f29) var opptatt at bilen var det viktigste. Han var den siste av bensinforhandlerne på Fauske som installerte pølsekoker. Det skjedde først nærmere slutten av 80-tallet.

I 1991 ble Norol til Statoil, og i oktober 2016 ble overgangen til Circle K markert høytidelig ved at Margith og Thor Tofte sto for snorklippingen.

Etter at Thor Tofte sluttet, drev Fartein Hansen fra Fredrikstad stasjonen et par år før Tove Kristin Eliassen overtok 1. januar 1998. Hun driver stasjonen fortsatt.


Tove Kristin Eliassen har drevet Statoil på Fauske siden 1998.


De tre bensinstasjonene i sentrum av knutepunktet Fauske ble etter hvert middels store arbeidsplasser. Det har variert og varierer både fra stasjon til stasjon, og etter årstid, men det store bildet er at de tre stasjonene til sammen hadde rundt 20-årsverk på 80- og 90-tallet. Nå har de til sammen rundt 30 årsverk fordelt på nærmere 40 personer.


I 1992 samlet daværende Nordlands Framtid-journalist Stig Bjørnar karlsen de tre som drev bensinstasjoner på Fauske; Thor Tofte på Statoil, Stein Halvorsen på Esso og Per Anton Jensen på Shell.

De fortalte om en omsetning tre ganger større enn folketallet tilsier, og 40 prosent økning i sommermånedene. Alle tre uttrykte skepsis til en stadig utvikling der færre skulle ha gjort noe med bilene, samtidig som stasjonene ble stadig mer like en dagligvarebutikk.

- Vi beveger oss mer og mer bort fra det vi skal være, sa Per Anton Jensen som senere forlot bensinstasjonen til fordel for bilverksted.

Fra venstre Thor Tofte, Stein Halvorsen og Per Anton Jensen i 1992.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


- Jeg har prøvd å beholde bensinstasjonspreget, men må innrømme at jeg er på vikende front. Nå har jeg til og med blitt nødt til å kjøpe meg pølsevarmer, sa Thor Tofte.

- Jeg tror utviklingen vil fortsette. Andre steder i landet ser vi stasjoner med minibank, tippe- og Lottoservice på data, sa Stein Halvorsen.

Andre steder

Frem til tidlig 90-tall var det bensinstasjoner også i Valnesfjord og Sulitjelma. Nå er det bensinpumpe begge steder. En periode hadde de tre stasjonene på Fauske en konkurrent i selvbetjent pumpe ved Rema 1000 (der Biltema er nå).Så har de konkurransen fra en som selger bensin fra pumpe i Kleiva.

Shell og Circle K har ladepunkter for elbil.

Pumpa i Kleiva


Og i begynnelsen av juni 2021 etablerte UnoX seg med pumpe på Remas parkeringsplass nørt Riksvei 80 ved innfarten fra Bodø. De startet med en pris rundt 7 kroner under de etablerte stasjonene, som straks satte ned sine priser. Etter noen dager var prisene mer like igjen.


UnoX ved Rema 1000.Kilder: Odd Hjemaas, Thor Tofte, Per Anton Jensen, Finn Stenhammer, Espen Johansens artikkel i Saltenposten da Anders Leier overtok Esso, Trine Skog, Tove Kristin Eliassen.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page