top of page

Østbø – Nord-Norges største

Østbø AS er Nord-Norges største avfallsselskap, både i omsetning og mengde. De er også store på Fauske, der de tar imot alle typer avfall. De rundt 20 ansatte gjør et stort arbeid med håndtering av jern, metaller og elektronisk avfall.

Jernskrot er verdifullt for Østbø på Fauske. Det klart største produktet både i mengde og omsetning.


I tillegg til store besparelser på transport av varer til og fra Bodø, hadde Østbø problemer med å få til den utvidelsen de ønsket på Langstranda i Bodø. Da flyttet i stedet en betydelig del av virksomheten til Fauske.

De kjøpte i 2006 tomt mellom E6 og sjøen på Finneid, og etablerte en stor bedrift etter lokale forhold.

Selges videre

Der foregår det en aktivitet som kan minne om ei maurtue, med miljøsanering og videreforedling. Så selges det videre, blant annet skrapjern til Celsa (tidligere jernverket) på Mo,

Per-Øyvind Kristiansen (f68) fra Fauske, ble i 2006 plassjef for den nye virksomheten på Fauske.

Per-Øyvind Kristiansen har ledet Østbø på Fauske siden starten i 2006.


Produksjonshallen sto ferdig i juni 2007. Den er 1400 kvadratmeter. I tillegg 150 kvadratmeter administrasjonsbygg. Mye av arbeidet gjøres utendørs, på et 18 måls stort område.

Stor aktivitet

Østbø håndterer i dag ca 2500 tonn elektronisk avfall. Den største aktiviteten er etter hvert blitt behandling av jern og metaller. Totalt går det over 20 000 tonn gjennom anlegget. Dette er mengder innsamlet fra hele Nord-Norge.

De har en maskinpark til 12-15 millioner kroner. Samlet har Østbø investert rundt 25 millioner kroner på Fauske.

Østbø på Fauske tar imot bilvrak fra et stort geografisk område.


Østbø ble stiftet av Kåre Østbø i 1978. Det startet som flyttebyrå og transport. Etter hvert ble de stor på det sterkt voksende markedet avfallshåndtering.

Ett av seks

Nå har de anlegg Bodø, Fauske, Mo, Mosjøen, Leknes og Harstad.

Østbø har rundt 300 millioner kroner i årsomsetning. På Fauske omsettes det for rundt 40 millioner. Selskapet ble etter hvert drevet av sønnene Knut, Kjetil og Bjørn Harald Østbø. Familien Østbø solgte sine aksjer i selskapet til Saltens Bilruter i 2006. Administrerende direktør er Anders Mjaaland.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page