top of page

Sjunkhatten folkehøgskole

Sjunkhatten folkehøgskole

Etablering av Sjunkhatten folkehøgskole er av mange grunner en av de mest spennende etableringer det jobbes med i Fauske kommune. Det har...

bottom of page