top of page

Selskapslokaler

Selskapslokaler

I Fauske finnes flere kantiner, grendehus og andre selskapslokaler om kan være mulig å få leid til gebursdager, konfirmasjoner,...

bottom of page