top of page

Rådmann i Fauske 2016-2020

Rådmann i Fauske 2016-2020

Geir Mikkelsen, født 13. mai 1968, ble ansatt som kommunalsjef, og kom til Fauske for å begynne i den jobben. Han ble straks konstituert...

bottom of page