Næringsprisen

Næringsprisen

Petter Dahlberg mottok Fauskes første næringspris av daværende ordfører Andreas Moan. Utklipp fra Nordlands Framtid. Næringsprisen i...