top of page

Har skrevet krigshistorie

Har skrevet krigshistorie

Med sin store interesse for lokal historie har Kjell Bakken de siste årene bidratt aktivt til på flere måter å skaffe frem og formidle...

bottom of page