top of page

Filmen om Sulisopprøret

Filmen om Sulisopprøret

Opprøret i Sulitjelma nådde sitt høydepunkt da arbeiderne organiserte seg på det kjente møtet på isen i 1907. Det regnes som starten på...

bottom of page