top of page

Fengselet på Fauske

Fengselet på Fauske

Fengselet på Fauske ble åpnet i 2008, og var da en avdeling under Bodø fengsel. Etter at kriminalomsorgen i Nordland ble omorganisert 1....

bottom of page