Fauskes største og eldste kor

Fauskes største og eldste kor

15. april 1948 står som stiftelsesdatoen for Fauske blandakor, som er Fauskes eldste sangkor. Koret er trolig eldre, for i Fauskeboka i...