top of page

Fauske heter også Fuossko

Fauske heter også Fuossko

I september 2014 vedtok et enstemmig planutvalg i Fauske at Fauske også skal hete Fuossko. Etter det ble det samiske skiltet satt opp ved...

bottom of page