top of page

Døgnhvileplass midt på E6

Døgnhvileplass midt på E6

I 2015 kom døgnhvileplassen for trailere ved E6 rett nord for Fauske. Vegvesenet investerte 10 millioner kroner på opparbeidelse av et...

bottom of page