top of page

Vannforsyningen i Fauske

Fauske har nok vann og godt vann. At det er nok ble godt ble dokumentert vinteren 20/21 som ble svært nedbørsfattig. At det er godt blir dokumentert i stadige målinger.

Driftsoperatør Torodd Støver inne i det 300 kvm store vannbehandlingsanlegget i Valnesfjord.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Dette er vannforsyningen i Fauske:

Stengvann vannverk forsyner østlig del av Fauske by, Leivset, nordover til Tverrå og Grønås.

Klungset vannverk forsyner vestlig del av Fauske by og vestover til Røvika og Lund.

De to vannverkene jobber mot hverandre uten fysisk skille. Deler av sentrum har vekslevis vann fra begge.

Valnesfjord vannverk forsyner hele Valnesfjord mellom Venset i sør, Nordvik i vest og opp til Bjørnbakk i nordøst.

Fridal vannverk forsyner Valnesfjord helsesportssenter og nærliggende bebyggelse.

Lomi vannverk forsyner hele Sulitjelma

Sulitjelma fjellandsby vannverk forsyner fjellandsbyen og noen nærliggende hytter.

Større investeringer. Vannbehandlingsanlegg byggeår og cirka pris:

Klungset 2004 - 12 mill.

Stengvann 2007 - 20 mill.

Valnesfjord 2012 - 15 mill.

Fridal 1980

Lomi ukjent byggeår og kostand

Sulitjelma Fjellandsby 2009.

Med dette avanserte utstyret måles det som viser vannkvaliteten.


Vannforsyningen fungerer tilfredsstillende, og vil gjøre det selv med langvarig tørke. Grunnen er at vannforbruket har gått betydelig ned etter mange års omfattende utskifting av gamle vannledninger.


Vannbehandlingsanlegget for Valnesfjord står et par kilometer fra Strømsnes. Det ble bygd i 2012 for 15 millioner kroner.


Teknisk spesifikasjon på renseanlegg:

Alle vannbehandlingsanlegg er bygd med 2 uavhengige barrierer som følger:

Stengvann, Klungset og Valnesfjord vba renser vannet med ozonering m/ biofiltrering som 1 barriere og UV-bestråling som barriere 2.

Fridal og Lomi har UV-bestråling som barriere 1 og restriksjoner i nedslagsfelt som barriere 2.

Sulitjelma Fjellandsby renser vannet med dobbel UV-stråling.

Kilde: Avdelingsingeniør Frode Ramskjell, Fauske kommune

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page