top of page

Stortingsrepresentant i 12 år

Torny Pedersen, født Devik 18. februar 1946 i Namsos, kom til Fauske som postmedarbeider i 1966. Ett år senere ble hun beordret til Sulitjelma. Sånn var systemet i Posten den gang.

Der traff hun Tor Pedersen (1945-2013). sammen fikk de barna Ann Christin (f68) og Jørgen (f73). I Trøndelag har hun tre barnebarn og to oldebarn.

Torny Pedersen satt på Stortinget for Arbeiderparti fra 1997 til 2009. Bildet er tatt i 2020.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


Torny var assistent på Sulitjelma skole i 70-75 før hun gikk tilbake til Posten, og jobbet der til hun i 1997 ble stortingsrepresentant for Nordland Arbeiderparti.

Hun og satt energi- og miljøkomiteen i to perioder og kulturkomiteen i én. I førstnevnte komite satt hun blant andre sammen med Jens Stoltenberg, Bent Høie og Jan Tore Sanner.

Mange verv

Mest stolt av, fra stortingsperioden, er hun, sammen med Trond Giske, å ha vært med på kulturløftet fra opposisjon. Det betød et stort økonomisk løft for norsk kultur, og ga henne visshet om at det var mulig å vinne politiske seiere også i opposisjon.


I 2008 kjempet Torny Pedersen en viktig kamp i Stortinget for Elkem Salten. Her en artikkel fra Saltenposten


Som stortingsrepresentant var hun to ganger utsending til FNs generalforsamling

Hun har hatt en rekke styreverv. Blant annet Nordland Museum, SKS, Saltenposten og Arktisk filharmoni. I 2005 ble det forslått en yngre motkandidat på Torny Pedersens plass, men fagforeningene kom inn med styrke i nominasjonsprosessen, og Torny fikk plass og ble gjenvalgt.

Viktige seiere

Hun er ikke kjent for store fakter og og å fremheve seg selv, men det er kjent at hun var sterkt delaktig for å vippe vanskelige saker i Stortinget.

Et eksempel var å unngå ett øre i elavgift som ville vært dramatisk for Elkem Salten. Et annet er at det fortsatt kunne være oppdrett i Saltenfjorden. Hun var også en pådriver for mer liberale snøscooterregler, noen av dem gjennomført de siste årene. Hun var også aktiv for at Vega skulle bli verdensarvområde.

Historisk

Torny Pedersen Satt i Fauske kommunestyre fra 87 til 91 og fra 95 til 97. Hun ble historisk i Fauske i 1995 da hun ble varaordfører, og sammen med Anne Stenhammer (SV) utgjorde Fauskes første, og hittil eneste, kvinnelige ordførerduo.

Torny Pedersen (Ap) og Ivar Kristiansen (H) delte ønsket om en mer liberal snøscooterpolitikk. Deres syn vant til slutt frem. Her ei førsteside om saken i Avisa Nordland fra 2008.


Torny Pedersen var også aktiv i kulturlivet i Sulitjelma. Hun var med i revygruppa på slutten av 80-tallet, og hadde hun en av hovedrollene i flere Slusk-oppsetninger . Blant annet da hun satt på Stortinget og øvelsene ble lat til søndag for at det sulle la seg kombinere med med pendling til Oslo. Hun flyttet fra Sulitjelma til Fauske i 2002.


Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page