top of page

Røvika Ungdomssenter

Røvika ungdomssenter er et statlig akuttsenter i regi av Barne- ungdoms- og familieetatens (Bufetat) for ungdom mellom 13 og 18 år.

Hovedbygget på Røvika ungdomssenter.


Senteret har to institusjonsavdelinger og en avdeling for Beredskapshjem. Lov om barneverntjenester, med vedtak fra kommunale barnevern ligger til grunn for alle plasseringer.


Skogly, har 5 plasser for akuttplasseringer, som helst ikke skal vare over seks uker. Avdelingen har i tillegg ansvar for akuttelefon for region nord, som er hele Nord-Norge.

Avdelingen tar imot beboere som er i livssituasjon som gjør at de har behov for faglig barnevernhjelp. Alt fra omfattende traumer, alvorlig aggresjon, omsorgssvikt – og overgrep.

I 2020 var det 39 ungdommer som hadde plassering ved Skogly.


Åsheim ligger tilbaketrukket på institusjonsområdet og gir plass til 3 beboere. Det er en omsorgsavdeling som gir behandlingstilbud med fokus på blant annet miljøterapi. Her kan varighet på plassering være opp mot ett år.

I tillegg har Røvika siden 2015 hatt ansvar for alle statlige beredskapshjem i region nord, Beredskapshjemavdelingen. Et statlig beredskapshjem er et privat hjem, som etter kontrakt med Bufetat tar imot akuttplasserte barn og unge.


Vi har i dag kontrakt med 50 hjem, samtidig som vi er i rekruttering av nye. Fra Røvika fjernledes rådgivere rundt om i flere byer i Nord-Norge.

Institusjonsområdet fra luften. Bildet tatt av Helifoto for noen år siden.


Røvika ungdomssenter er en stor arbeidsplass i Fauske kommune, med 49 årsverk fordelt på 56 ansatte. I tillegg kommer rundt 30 tilkallingsvikarer. Flertallet av de somjobber i Røvka bor i Fauske, men nabokommunene Bodø, Saltdal og Sørfold er og representert. Faglig utdanning og kompetanse for de ansatte ved senteret er sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og miljøarbeidere. Årsbudsjettet ligger rundt 90 millioner kroner.

Institusjonsområdet i Røvika, midt mellom Fauske og Valnesfjord, er 65 mål. Det består av flere bygninger, parkanlegg, fotballbane, stall med mere. Hovedbygget den eldste del av anlegget.

Historien

Området i Røvik har lang historie knyttet til omsorg og sosialt arbeid. I 1927 ble hovedbygget satt opp som hybelbygg for ansatte ved Røvik Gård som også ligger senere kjent som aldershjem.

Det som i dag er ungdomssenter har gjennom årene vært gjennom flere omstillinger, først gjennom endring fra hybelbygg til tuberkulosehjem. I tiden frem til slutten av 50-tallet var Røvik Tuberkulosehjem en underavdeling tilknyttet Vensmoen Sanatorium i Saltdal. Til Røvika kom de som trengte det mest. Den gang var det stor kurhall for behandling av pasienter, der dagens garasjer står i dag.

Spesialskole

I 1963 ble det statlig spesialskole med internater og skoledrift. Det ble satt opp flere bygninger på området. I oppstart var det kun tilbud for gutter, og fra 80 tallet kom de første jentene til senteret.

Statsbygg eier nå bygningsmassen i Røvika, Bufetat leier. Riksantikvaren har gjort vernevedtak på en del av bygningsmassen, mest utvendig, men noe innvendig. Fordi det ses på som verdifull institusjonshistorie.

Ikke spesialskole

På 80-tallet kom store reformer for økt integrering. Spesialskoler ble bygd ned. Røvika ble i 1992 barnevernsinstitusjon under Nordland fylkeskommune. Navnet ble fra da Røvika ungdomssenter

Skoletilbud for beboere ved senteret ble fra samme tid overført til Vestmyra skole på Fauske.

For å sikre et likt, kunnskapsbasert barnevern over hele landet, ble statlige Bufetat (Barne- ungdoms og familieetaten etablert i 2004. Røvika ungdomssenter ble en del av det.

Kristin Eidissen er enhetsleder på Røvika ungdomssenter

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Det er enhetsleder ved Røvika ungdomssenter, Kristn Eidissen (f60), som gir oss opplysningene om institusjon og dens historie. Hun sier at jobben oppleves særlig meningsfull.

- Fordi den primære arbeidsoppgaven for alle ansatte handler om å bidra til å legge til rette for fremtidshåp, kompetanse og positiv utvikling for barn og unge, sier Kristn Eidissen.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page