top of page

Psykiatrisk poliklinikk på Fauske

Over apoteket i Sjøgata ligger Fauskes eneste avdeling av Nordlandssykehuset. Det er en psykiatrisk poliklinikk, delt i to, en avdeling for barn, BUP, og en for voksne; VOP.

Tore Solheim leder VOK og Helene Albrigtsen Lyngseth leder BUP

Foto: Stig Bjørnar Karlsen

Virksomheten holder hus over apoteket i Sjøgata, og der har den vært siden 1993. Avdelingen dekker kommunene Beiarn, Saltdal, Fauske, Sørfold, Steigen og Hamarøy.

Som en del av Nordlandssykehuset er poliklinikken en del av spesialisthelsetjenesten. Mange tror kanskje det er et lavterskeltilbud, men de må prioritere pasienter som har rett til behandling i spesialisthelsetjenesten.

I praksis betyr det moderat til alvorlig psykisk lidelse. De andre tas hånd om av kommunene. Pr november 2023 er det til sammen 20 ansatte på poliklinikken.

Fysioterapeut Maria Nordahl er den eneste som har vært med i alle 30 årene. - Folk med angst har ofte mye spenninger. Bekymringer og katastrofetenking gir ofte kroppslige reaksjoner, sier hun.


På VOP er det en overlege, som også er enhetsleder, en konstituert overlege, to psykologspesialister, to psykologer, to kliniske konsulenter og en spesialfysioterapeut.

På BUP er det en spesialsykepleier, som også er enhetsleder, en psykiater, en psykologspesialist, to psykologer, og fire kliniske konsulenter fordelt på fagfeltene spesialpedagog, sosionom og barnevernspedagog.

I tillegg kommer to sekretærer og to ansatte fra NAV som jobber spesielt med at rusavhengige skal holde seg eller komme seg i jobb.

9 av de 11 ansatte i starten i 1993: Fra venstre sjefspsykolog Even Myrbakk, psykiatrisk sykepleier Turid Andersen, fysioterapeut Maria Nordahl, sosialkonsulent Wenche Setså, konsulent Tor Ingvaldsen, sjefspsykolog Per Bjarøy, pedagog Rolf Erling Iversen, sekretær Elsa Larsen og sosialkonsulent Kjellaug Solbakken.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen i 1993


De to lederne, Helene Albrigtsen Lyngseth i BUP og Tore Solheim i VOK, sier at avdelingen avdelingen på Fauske er på mange møter motstrøms i dagens sykehus-Norge hvor det hele tiden er et press for sentralisering og større enheter.

De tror det skyldes at man innenfor psykiatri tenker på en litt annen måte. Ofte er det høy terskel for å komme til behandling hvis man må langt av gårde, sier de.

SENTRALE PERSONER. De fire siste som er gått av med pensjon har mange års erfaring på psykiatrisk poliklinikk på Fauske. Fra venstre: Rolf Erling, Wenche Setså, Olav Eldøen og Kjellaug Solbakken. Bildet er fra den interne feiringen av 30-årsjubileet i 2023.


- Angst og depresjon fører flere ut av arbeidslivet enn de somatiske sykdommene. Derfor jobber vi mye med, blant annet i samarbeid med NAV, å få folk ut i jobb. I de mest ekstreme tilfellene handler det om å forebygge selvmord, sier Tore Solheim, leder for VOP.

- Vi som jobber med barn driver, i tillegg til aktiv behandling, mye med det vi kaller indirekte behandling. Det handler om oppfølging og veiledning til foreldre, barnehage skole, kommunehelsetjeneste med flere. For barn handler det mest om ADHD, men også angst, depresjon og autisme, sier Helene Albrigtsen Lyngseth, leder for BUP.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page