top of page

Posten – en stor arbeidsplass på Fauske

Med sine 75 ansatte er Posten en av Fauskes største arbeidsplasser i 2020. Posten har i flere tiår vært stor på fauske, men store omstillinger til tross, antall arbeidsplasser har holdt seg høyt.

Postterminalen øst for jernbanestasjonen ble bygd i 1986. Da erstattet den gammelterminalen som fortsatt står, et rødt avlangt bygg rett ved jernbanestasjonen.

Postterminalen ble bygd ut i 1989 og 1996. I 2003 forsvant sortering av B-post (brev som ikke hastet). I 2011 forsvant sorteringen av reklame, også det til Bodø.

Omlasting mellom tog og trailer er den mest omfattende virksomheten på Postterminalen på Fauske.


Fauske er et knutepunkt for posten på grunn av omlasting mellom tog og trailer. Før hadde de omlasting av all post til hele Nordland nord for fauske pluss Finnsnes. Nå har de bare pakkesortering. Til gjengjeld har de fått mye mer gods.

Ut fra Fauske går det på en vanlig dag 28 større biler med post. Tre av dem er vogntog til Tromsø og tre går til Lofoten, Ofoten og Sør-Troms.

22 av 28 er småruter, noe mindre biler, som går med post til for eksempel Steigen, Hamarøy, Saltdal, Bodø, Ørnes, Halsa og alle øyene i vårt geografiske område. Noe av denne posten går direkte til kunder, men det meste til postbudenes base for viderebringing til enkeltkunder.

Inn til fauske sørfra kommer tre daglige vogntog, men den største mengden kommer med tog. Ett godstog ankommer Fauske daglig klokken 7 om morgenen, det andre klokke 19 om kvelden. Flere vogner fulle av post blir da kjørt inn mot terminalen og tømt for sortering

Over pakkesorteringsmaskinen på terminalen på Fauske går det cirka en million pakker i året.


Pakker og gods er i stadig vekst på grunn av netthandel og folks direktebestillinger. Sorterngen foregår på at kjempestort automatisk pakkesorteringanlegg.

Over terinalen på fauske sorteres cirka en millon pakker i år. Defnisjonen på en akke er en forsendelse under 35 kilo.

I tillegg har de cirka 170.000 godssendinger i året. En godssending er mellom 35 og 1000 kilo, og kan for eksempel være en palle med brus fra Ringnes i Trondheim.

Stadiet over der kalles «Tyngre på døren», og er typisk et kjøkken fra IKEA. Slike er det rundt 40.000 sendinger av årlig over postterminalen på Fauske.

I tillegg til de tyngre Posten har også Fauske en betydelig antall postbud som kjører rundt til de enkelte postkassene.

Det er 15 omdelingsruter i tilknytning til Fauske. Før fikk folk post i postkassen hver dag. Så ble det hver dag unntatt søndag. Så ble det slutt på lørdag, og fra 2020 får folk post bare annen hver dag, i to ukers turnus som går mandag – onsdag - fredag – tirsdag - torsdag.

De 75 ansatte i Posten på Fauske er fordelt på noen færre årsverk. 18 årsverk i produksjon (i hovedsak pakkesortering), 35 i transport, 10 befraktere og 7 postbud.


Under er en del avisutklipp fra Norlands Framtid, som forteller litt om historien til posten i Fauske:


Kilder: Distriktssjef Elin Skjærvan Moe i Norland Sør i Posten Norge Nordland Sør, produksjonsleder på Fauske, Hans Kåre Høiskar.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page