top of page

Norges eneste Barnas nasjonalpark

Sjunkhatten er den eneste nasjonalparken med areal i Fauske kommune. Den kom i 2010 og er den første og eneste i Norge som kalles Barnas nasjonalpark. Innfallsporten i Fauske kommune er Fridal øverst i Valnesfjord. Der blir det lagt til rette med parkering, toaletter, informasjon og benker.

Men det finnes mange mulige innfallsporter i Fauske. Helsesportssenteret, Nordvik, Bringsli og Hola er noen av dem.


Statusen Barnas nasjonalpark kom fordi den er lett tilgjengelig og at den ligger nært der det bor mye folk. Også fordi det ligger til rette for kortere turer, og det ikke er for langt mellom gapahuker og bålplasser. Nærmere halvparten av de unge i Nordland fylke bor i nærheten av denne nasjonalparken.Sjunkhatten nasjonalpark er 417,5 kvadratkilometer. 41 kvadratkilometer er hav. I Fauske ligger Hømmervatn og Setervatnet i Nasjonalparken.


Nasjonalparken Bodø, Sørfold og Fauske. Noen lunde like stor andel hver, men den største andelen ligger i Bodø, og den nest største i Sørfold. Der ligger også fjellet Sjunkhatten (185 m.o.h.), som parken er oppkalt etter. Den og minste, som også er en ganske stor del av nasjonalparken, ligger i Fauske kommune.

Sjunkhatten nasjonalpark ble opprettet 5. februar 2010, og åpnet av daværende miljøvernminister Erk Solheim 12. juni 2010.


I beskrivelsen heter det om landskap: Nasjonalparken er dominert av markante fjellpartier brutt av dype fjorder og vide skogområder og brede dalbotner. Det er mange elver og fosser som bidrar til et skiftende og levende landskap. Landskapet er preget av spisse topper, bratte fjellsider og dype fjorder som skjærer seg inn i landskapet.

Om dyreliv at det ikke er ikke spesielt rikt på grunn av bebygde områder og store skogløse fjellområder. Fuglelivet er derimot rikere med havørn som den kanskje flotteste representanten foruten flere rødlistete arter. Både rein og sau beiter i nasjonalparken.

コメント


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page