top of page

NAV på Fauske var ett av Norges første

Norges første NAV-kontor åpnet i oktober 2006 i Trøgstad i Østfold. Nord-Norges første og Norges andre, åpnet kort tid etter på Fauske. Bodø fikk sitt flere år senere, og det siste i Norge kom i 2011.

Morten Pedersen er leder for NAV Fauske, det lokale NAV-kontoret.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


NAV står for ny arbeids- og velferdsforvaltning, og var en sammenslåing av trygdekontor, arbeidskontor og det kommunale sosialkontor. Tanken var at ingen skulle bli sendt fra dør til dør, men få hjelp ett sted.

På Fauske holdt flere offentlige etater til i Ole Hellands bygg i Sjøgata fra bygget var nytt i januar 1993. Den gang var det tre forskjellige offentlige etater som fylte bygget. Nærmere bestemt trygdekontor, arbeidskontor og ligningskontor.


I 2006 ble trygdekontor og arbeidskontor til NAV, og de ble værende i bygget frem til i 2021. Da flyttet de over til motsatt side av Postveien, i det tidligere posthuset, der blant annet øyelege og tannhelsetjenesten er.

NAV Fauske og deres forløpere har holdt til i dette bygget i nesten 30 år.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


NAV Fauske var det lokale NAV-kontoret, som betjente folk fra Fauske. I motsetning til NAV Arbeid og ytelser i det tidligere Telebygget, som har landsdekkende spesialoppgaver.

I november 2020 ble NAV Fauske til NAV Indre Salten, som omfatter kommunene Fauske, Saltdal, Sørfold, Beiarn og Hamarøy

NAV Fauske har på det meste hatt over 40 ansatte. I 2020 er det 23 ansatte. Nedgangen skyldes blant annet at mange tjenester gjøres via pc og ikke lenger krever oppmøte.


NAV flytter inn i dette bygget høsten 2021.


Hovedformålet med NAV er å stake ut veien for å komme i jobb. Via kursing eller å få prøve seg i en bedrift. Lykkes man ikke med det, er det snakk om å avklare hvilke ordninger som passer. Arbeidsavklaringspenger under utredning kan være aktuelt. Om alt annet er prøvd, er uføretrygd siste utvei.

De fleste ansatte på NAV Indre Salten er sosionomer, men også sykepleiere, helsefagarbeidere, barnevernspedagoger og økonomer er å finne i arbeidsstokken.

Lederen er Morten Pedersen, født 31. juli 1974. Han er opprinnelig fra Fauske og utdannet statsviter.

Her er et utklipp av en artikkel i Nordlands Framtid fra 1993, etter at de statlige etatene var samlet i det nye bygget.

Comentários


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page