top of page

Konfliktrådet

Konfliktrådet er et statlig organ som tilbyr gratis hjelp til å løse konflikter. På Fauske sitter tre meglere klar til å hjelpe om det trengs når det trengs. De tre er pr august 2020: Jan Åke Storjord, Siw Furnes og Arne Jensen.

Jan Åke Storjord er konfliktrådsmegler på Fauske.Alle er bosatt holder til på Fauske, men dekker både Fauske kommune og noen ganger nabokommuner. Meglingen er en bijobb for dem, så Konfliktrådet har ikke noe kontor på Fauske.

Megling i Konfliktrådet kan være et alternativ til straffesak og konflikter, for eksempel nabokrangel eller uenighet om betaling. I konfliktrådet møtes partene sammen med en upartisk konfliktrådsmegler.


I denne meglingen søkes det å gi innsikt i hverandres handlinger, synspunkter og følelser. Målet med megling er at de to partene skal bli enige om noe som konkretiseres i en avtale mellom dem.
Siw Furnes er konfliktrådsmegler på Fauske


I en slik avtale søker man ofte å gjøre opp for eventuelle lovbrudd, og gjenopprette forholdet til motparten. Erfaring viser at å møtes ansikt til ansikt, sammen med en uavhengig tredjeperson, ofte er effektivt for å dempe eller løse konflikter.

De fleste saker i Konfliktrådet kommer fra politiet, som etter anmeldelse foreslår at mindre alvorlige straffesaker sendes dit. Du kan også selv bringe inn saker på www.konfliktraadet.no.


Arne Jensen er konfliktrådsmegler på Fauske
Det går også an å ringe til Konfliktrådet på 02800. Konfliktrådet i Salten har kontor på politihuset i Bodø. Derfra distribueres sakene til et tjuetalls meglere i hele Salten.

Leder i Konfliktrådet i Nordland er Mona Leinan Hammerfjeld, som er vokst opp i Valnesfjord.

Ordningen er en gratis statlig tjeneste. De har også ansvar for koordinering og gjennomføring av nye straffereaksjoner i form av ungdomsoppfølging og ungdomsstraff.

Tekst og foto: Stig Bjørnar Karlsen

Kilder: politiet.no, konfliktraadet.no, egen erfaring gjennom 12 år som Konfliktrådsmegler

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page