top of page

Kirken

Det er tre kirker i Fauske. Fauske kirke fra 1867 har 280 plasser. Sulitjelma kirke fra 1899 har 250 plasser, og Valnesfjord kirke fra 1905 har 250 plasser.

Fauske kirke


Fire prester har sin arbeidsplass på Fauske. Den ene er prosten i Salten, Gunnar Bråthen. Han har ansvar for hele prostiet, som dekker kommunene Fauske, Sørfold, Saltdal, Beiarn og Steigen?

Dirk Gieselman er sogneprest i Fauske, mens Arnt Nordkil er sogneprest i Valnesfjord og Sulitjelma. Marit Høie er prostiprest. Det betyr at hun utfyller turnusen til prestene i hele prostiet.


Prester i 2022. Sogneprest Dirk Gieselman (øverst til venstre), prost Gunnar Bråthen (øverst til høyre). Sogneprest Arnt Nordkil (nederst til venstre) og prostiprest Marit Høie (nederst til høyre). I januar 2023 holdt Dirk Gieselman sin avskjedsgudstjeneste. Han startet i ny jobb i Bodø domkirke. Gunnar Bråthen sluttet og flyttet til Oslo sommeren 2023.


Kommune og stat

De andre ansatte er diakon Aina Paulsen, kateket Ragnhild Helin, trosopplærer, tre kirketjenere, kirkegårdsarbeidere og sekretær. I tillegg til kirkeverge Terje Skogvoll (f60). Han har bakgrunn fra egen motebutikk (1985-2005) og eiendomsmegler )05-14). Han er også utdannet sosionom.

Staten betaler de rent kirkelige stillingene (prester, kateket, diakon), som utgjør sju årsverk. Kommunen betaler de øvrige 6,5, de som steller kirkegårder og bygninger.

Årsbudsjettet er 12 millioner kroner, hvorav 8 millioner kommer fra Staten og 3,6 millioner fra inntekter på gravplasser og utleie.

Kirkeverge Terje Skogvoll.
Valnesfjord kirke er fra 1905


I tillegg er det et kapell i Sulitjelma, det er to bårehus, tre garasjeanlegg og servicebygg på Erikstad.


Sulitjelma kirke er fra 1899


I Fauske er det seks kirkegårder og en gravlund (Erikstad) med til sammen 6400 gravstøtter pluss trær, busker og blomsterbed.

Antall personer gravlagt på de forskjellige kirkegårdene pr november 2020:

Valnesfjord 1.172

Stokland Gamle 918

Erikstad 864

Fauske Øvre 5.470

Fauske Nedre 1.209

Sulitjelma Gamle 556

Sulitjelma Nye 1.189

Til sammen 11 378Erikstad kirkegård ligger 2,3 km fra fauske kirke, og ble tatt i bruk på slutten av 90-tallet.


I oktober 2022 kom boka om Fauske kirkes historie. Leder av menighetsrådet, Eva Fjeld Hugaas og bokas redaktør Kjell Bakken.

Foto: Stig Bjørnar Karlsen


I Nordlands Framtid i 1992 redegjør kirkevergen for navnet på den nye kirkegården.Kirkelige handlinger etter 2019 (til og med 2019 i tabell lengre opp):


År 2020 2021 2022

Gudstjenester 103 109 127

Gudstjenestebesøk 4159 4179 7067

Døpte 57 51 65

Konfirmerte 79 72 75

Begravelser 85 84 94

Vielser 4 12 19


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page