top of page

Gruvearbeideren som ble stortingsrepresentant

Jan Olav Ingvaldsen, født 12. januar 1954, var formann i Sulitjelma gruvearbeiderforening fra 1979 til 1985, den perioden det ble jobbet på det mest intense for å bevare gruvedriften i Sulitjelma.

Jan Olav Ingvaldsen var både fagforeningsleder og stortingsrepresentant.


I 1985 kom han inn på Stortinget for Arbeiderpartiet. Der satt han i forbruker og administrasjonskomiteen i starten og på slutten, og i sosialkomiteen midtveis i perioden.

Før den tid satt han blant annet i Fauske formannskap, LO’s representantskap, i styret i Norsk Arbeidsmannsforbund og i styret i Sulitjelma Gruber.

Etter stortingsperioden tok han journalistutdanning i Bodø, og jobbet senere på Nordlands Framtids og senere Avisa Nordlands kontor på Fauske frem til han ble pensjonist.

Jan Olav Ingvaldsen er sønn av Albin Ingvaldsen og Gunvor Petersen. Jan Olav var gift med Marit, sammen fikk de tre barn; Stine, Johan og Martin.

I 1989, kort tid før han forlot Stortinget, var Jan Olav Ingvaldsen hjemme og besøkte årsmøte i et Fauske Arbeiderparti med interne problemer. Utklippet er fra Nordlands Framtid.


Jan Olav Ingvaldsen døde 5. april 2021. Da var han 67 år gammel.


Stortingspresident Masud Gharakhani holdt noe senere minnetale i Stortinget. Da sa han følgende:


Den 5. april 2021 døde tidligere stortingsrepresentant Jan-Olav Ingvaldsen fra Fauske, 67 år gammel. Han representerte Arbeiderpartiet og Nordland fra 1985 til 1989 og var medlem av forbruker- og administrasjonskomiteen og sosialkomiteen.

Jan-Olav Ingvaldsens navn er uløselig knyttet til kampen for Sulitjelma-samfunnet. Med bakgrunn som lokal smelteverksarbeider og gruvearbeider ble han i 1979 formann i Sulitjelma gruvearbeiderforening, 25 år gammel.

Ingvaldsen ble en samlende kraft i krevende år for lokalsamfunnet. Han ledet gruvearbeiderforeningen fram til han kom på Stortinget, der han fortsatte kampen.

I tid falt stortingsperioden hans, fra 1985 til 1989, sammen med en økonomisk krevende tid for landet og en ideologisk brytningstid i Arbeiderpartiet.

Ingvaldsen la aldri skjul på sin støtte til den tradisjonelle industripolitiske linjen og gikk ikke av veien for åpen kritikk av sine egne, både på politikk og på partikultur. Han fikk støtte, men også motbør og personlige belastninger og varslet tidlig at han ville nøye seg med én periode.

Parallelt hadde kampen for Sulitjelma-samfunnet gått annerledes enn han håpet. 37 år gammel gikk han fra vervet som stortingsrepresentant til å ha status som arbeidsledig, sammen med gamle arbeidskamerater i Sulitjelma Gruber.

Etter stortingstiden gikk Ingvaldsen i gang med studier i statsvitenskap og journalistikk. Han ble journalist i Nordlands Framtid og arbeidet etter avisfusjonen ved Avisa Nordlands Fauske-kontor fram til 2016. Avisas mangeårige sjefredaktør Jan-Erik Hanssen beskrev ham som «en dyktig journalist og en varm, oppmerksom, klok og kunnskapsrik kollega».

Jan-Olav Ingvaldsen vokste opp i en samfunnsengasjert arbeiderklassefamilie, og engasjementet varte livet ut – i fagforening, lokalpolitikk, rikspolitikk og journalistikk. Han var arbeiderklassens og arbeiderbevegelsens mann, alltid opptatt av rettferdighet og av interessene til vanlige arbeidsfolk og dem som satt nederst ved bordet.

Vi lyser fred over Jan-Olav Ingvaldsens minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Comments


Satte du pris på denne og andre artikler på den åpne nettsida altomfauske.no? Vis det gjerne med å vippse noen kroner til altomfauske.no, vippsnummer  621052.
 
Tilbakemeldinger, tips, ideer, bilder: stigbk@stigbk.no eller 90 09 58 45.
 
Stig Bjørnar Karlsen

bottom of page